ET HJEM

Familiehjelp har akuttplasser i form av beredskapshjem for barn og ungdom, 0-18 år

+

Vi har som mål å tilby Norges kvalitativt beste familiehjem til barn og ungdom

 

 

AKUTTPLASSER I BEREDSKAPSHJEM

Familiehjelp har akuttplasser i form av beredskapshjem for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

 

Beredskapshjemmene kan ta i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §4-4 5.ledd og § 4-6.

 

Beredskapshjemmene er erfarne, har hatt flere plasseringer tidligere, følges tett opp av våre egne beredskapshjemskonsulenter, har gjennomgått PRIDE-opplæring, og noen kan ta søskenplasseringer.

 

Målet er at barnet skal ha en trygg omsorgsbase i en akutt fase, med få voksne personer å forholde seg til under oppholdet.

 

Ved å benytte et beredskapshjem fra Familiehjelp er du sikret

 • at barnet får trygg og stabil omsorg i den akutte fasen
 • faglig høy standard på oppfølgingen av barnet i form av erfarne beredskapshjem
 • gode barnevernfaglige observasjoner, vurderinger og rapporter
 • erfarne og faglig tunge beredskapshjemskonsulenter som er trygge og gjør tydelige vurderinger i fykesnemnda
 • at beredskapshjemmet er ivaretatt med tett faglig veiledning og oppfølging 24/7
 • at beredskapshjemmet får avlastning (Camp Finnskogen eller miljøterapeut inn i beredskapshjemmet)
 • at tilsyn under samvær om ønskelig kan ivaretas av oss
 • strukturert oppfølging etter plassering med rutiner for akuttsamtale og ivaretakelse av barnet

 

Målsetting for oppholdet:

 • gi alle barn som er plassert et kvalitativt, trygt og forutsigbart individuelt tilpasset omsorgstilbud
 • bidra til at barnet får bearbeidet evt. krise- og traumeopplevelser
 • kartlegge barnets fungering og omsorgsbehov
 • tilrettelegge for kontakt mellom barn og deres biologiske foreldre og gjennomføre samvær
 • bidra til at barnet får en best mulig overgang til fosterhjem og institusjoner
 • Vi kan etter avtale bistå barneverntjenesten og fosterhjemstjenesten i rekruttering av og overføring til fosterhjem eller annen omsorgsbase.

 

FAMILIEHJEM

Familiehjelp har som mål å tilby Norges kvalitativt beste familiehjem til barn og ungdom.

 

Et familiehjem er et heldøgns omsorgs- og behandlingstilbud, et forsterket fosterhjem, der den ene fosterforelderen er hjemme på heltid. Våre fagkonsulenter følger i tillegg opp plasseringene og familiehjemmene våre med veiledning og tilgjengelighet på helg/kveld/natt.

 

I tillegg har alle familiehjemmene våre utdanning i traumesensitiv omsorg og behandling fra RVTS, COS-P kurs, veiledning i og tilknytningsproblematikk og fast gruppeveiledning.

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med Geir som er teamleder for familie- og beredskapshjem, for mer informasjon.

Mail til geir@familiehjelp.no eller på telefon 971 97 491

 

 

 

AKUTTPLASSER I BEREDSKAPSHJEM

Familiehjelp har akuttplasser i form av beredskapshjem for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

 

Beredskapshjemmene kan ta i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §4-4 5.ledd og § 4-6.

 

Beredskapshjemmene er erfarne, har hatt flere plasseringer tidligere, følges tett opp av våre egne beredskapshjemskonsulenter, har gjennomgått PRIDE-opplæring, og noen kan ta søskenplasseringer.

 

Målet er at barnet skal ha en trygg omsorgsbase i en akutt fase, med få voksne personer å forholde seg til under oppholdet.

 

Ved å benytte et beredskapshjem fra Familiehjelp er du sikret

 • at barnet får trygg og stabil omsorg i den akutte fasen
 • faglig høy standard på oppfølgingen av barnet i form av erfarne beredskapshjem
 • gode barnevernfaglige observasjoner, vurderinger og rapporter
 • erfarne og faglig tunge beredskapshjemskonsulenter som er trygge og gjør tydelige vurderinger i fykesnemnda
 • at beredskapshjemmet er ivaretatt med tett faglig veiledning og oppfølging 24/7
 • at beredskapshjemmet får avlastning (Camp Finnskogen eller miljøterapeut inn i beredskapshjemmet)
 • at tilsyn under samvær om ønskelig kan ivaretas av oss
 • strukturert oppfølging etter plassering med rutiner for akuttsamtale og ivaretakelse av barnet

 

Målsetting for oppholdet:

 • gi alle barn som er plassert et kvalitativt, trygt og forutsigbart individuelt tilpasset omsorgstilbud
 • bidra til at barnet får bearbeidet evt. krise- og traumeopplevelser
 • kartlegge barnets fungering og omsorgsbehov
 • tilrettelegge for kontakt mellom barn og deres biologiske foreldre og gjennomføre samvær
 • bidra til at barnet får en best mulig overgang til fosterhjem og institusjoner
 • Vi kan etter avtale bistå barneverntjenesten og fosterhjemstjenesten i rekruttering av og overføring til fosterhjem eller annen omsorgsbase.

 

FAMILIEHJEM

Familiehjelp har som mål å tilby Norges kvalitativt beste familiehjem til barn og ungdom.

 

Et familiehjem er et heldøgns omsorgs- og behandlingstilbud, et forsterket fosterhjem, der den ene fosterforelderen er hjemme på heltid. Våre fagkonsulenter følger i tillegg opp plasseringene og familiehjemmene våre med veiledning og tilgjengelighet på helg/kveld/natt.

 

I tillegg har alle familiehjemmene våre utdanning i traumesensitiv omsorg og behandling fra RVTS, COS-P kurs, veiledning i og tilknytningsproblematikk og fast gruppeveiledning.

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med Geir som er teamleder for familie- og beredskapshjem, for mer informasjon.

Mail til geir@familiehjelp.no eller på telefon 971 97 491