CAMP ASKER

 

Bergvang ligger i naturskjønne omgivelser inntil landskapsvernområdet ved Semsvannet i Asker. Der er det direkte tilgang til vann, skog og mark. Bergvang er et levende småbruk, driver miljøvennlig og omstilles nå til økologisk drift.

 

MÅL

Familiehjelp samarbeider med Bergvang Gård i Asker om å tilby Camp Asker til barn i alderen ca. 7-11 år med samme faglige standard og ideologi som på Camp Finnskogen. Det betyr sosial ferdighetstrening i gruppe med fokus på mestring og aktiviteter med tett oppfølging av våre egne fagutdannede miljøterapeuter.

 

TILBUD

Vi tilbyr et aktivt småbruks- og friluftsliv med rideturer, hundekjøring med slede og vogn, snørekjøring, fisking, teltturer, masse kontakt med og stell av dyr, m.m.

 

Tilbud en helg i måneden fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Vi henter og bringer barna på Kløfta, Oslo, Sandvika, Asker og Drammen. Gruppa har alle måltider sammen og det gjennomføres aktiviteter som har som mål å fremme trygghet, mestring og sosial ferdighetstrening.

 

MÅLGRUPPE

Gutter og jenter i alderen 7-11 år som strever med sosiale ferdigheter, har samspillsutfordringer, barn fra marginaliserte familier og barn som bor i fosterhjem og trenger avlastning, barn som har behov for mestringsopplevelser og aktivisering.

 

 

PROGRAM

Datoene for alle helgeleirene på Camp Asker. Last ned og heng opp på kjøleskapet!

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss  for mer informasjon.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring fagkonsulent Thomas Edvardsen på tlf 906 85 972

 

 

  

Om   |    f        KONTAKT   |+47 93 92 00 00 |