CAMP FINNSKOGEN

 

Camp Finnskogen ligger midt i villmarka og svært  idyllisk til på Finnskogen i Hedmark fylke. Avstanden er ca. 14 mil fra Oslo. Stillhet og ekte villmark preger omgivelsene, noe som også skaper ro og trygghet hos de som er hos oss.

 

MÅL

Sentrale faglige målsettinger i tiltaket er sosial ferdighetstrening, bygging av selvtillit gjennom å mestre nye situasjoner og øve på samarbeid med trygge voksne og jevnaldrende. Vi arbeider med en kognitiv  og løsningsfokusert tilnærming til ungdommene.

 

All ferdighetstrening, aktiviteter og utfordringer legges til rette etter informasjon fra foreldre og henvisningsinstans ut fra de individuelle ressurser, forutsetninger og behov som barnet/ungdommen til en hver tid har. Camp Finnskogen er noe mer enn et tradisjonelt avlastningstiltak – vi arbeider med endring gjennom kognitiv miljøterapi. Gjennom en kognitiv behandlingsmodell hjelper vi barnet/ungdommen til å finne alternativer til uhensiktsmessige reaksjonsmønstre, og utvikle nye, positive ferdigheter.

 

TILBUD

Tunet brukes som base for samtaler, aktiviteter og overnatting, men det gjennomføres også dags- og overnattingsturer i nærområdet både sommer og vinter. Vi har et sterkt villmarksfokus, men de som kommer hit trenger ikke ha noe erfaring fra friluftsliv for å trives. Finnskogen er full av skog, innsjøer og vassdrag og er ideell for alle type turer, friluftsliv, fiske, bading og kanopadling. For hardhauser kan isbading på vinteren anbefales. Det finnes både gaupe, ulv, bjørn, elg, rådyr, bever, et yrende fugleliv og mange andre dyr rett utenfor døra.

 

Av aktiviteter vi driver med på campen, kan nevnes bading utendørs hele året, paintball (krever foresattes samtykke),turer til fots og på sykkel, bueskyting, luftgeværskyting, kano/kajakkpadling, bygging av gapahuk, elgsafari, bålkos, mørkgjemsel, filmkveld, osv. Noen ganger i året gjør vi litt ekstra ut av aktivitetene, f.eks. drar i slalombakken, til badeland eller kjører ATV.

 

Nytt  for ungdomsgruppene er komplette sett for to lag med paintball, en veldig populær, ufarlig og morsom aktivitet  (*krever samtykke fra foresatte).

 

Helgesamlingene varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag og inkluderer overnatting, alle målltider, aktiviteter og sosial ferdighetstrening i gruppe.

 

MÅLGRUPPE

Tiltaket passer for barn og ungdom, jenter og gutter, som enten bor hjemme eller er plassert i fosterhjem, institusjon eller tilsvarende. Camp Finnskogen er spesielt tilrettelagt for barn og ungdom med psykiske vansker som angst-og depresjonsproblematikk, lav selvfølelse og dårlig selvtillit, tilknytningsvansker,  ADHD-problematikk, for de som bor i familier der foreldrene har behov for avlastning, eller for de som har behov for mestringsopplevelser og trening i sosiale ferdigheter. Vi tar ikke inn ungdom med uttalte og alvorlige rus- eller atferdsproblemer.

 

Vi har tre grupper fordelt på alder:

  1. Gruppe Ulv  med ungdommer i alderen 13-17 år
  2. Gruppe Bjørn med ungdommer i alderen 13-17 år
  3. Gruppe Gaupe har plass til barn fra 7-12 år

 

På Camp Finnskogen er det små grupper med tett voksenoppfølging for å kunne jobbe tett på den/det enkelte ungdom/barn.

 

Vi har henteordning. Det vil si at de miljøterapeutene som skal være sammen med ungdommene henter de på avtalt hentested langs kjøreruten vår fredag ettermiddag og kjører de tilbake etter oppholdet søndag ettermiddag (gjelder for de som kommer fra Drammen-Oslo-Akershus-Hedmark).

 

PROGRAM

Datoene for alle helgeleirene på Camp Finnskogen for barne- og ungdomsgruppene er klare. Last ned og heng opp på kjøleskapet!

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss  for mer informasjon. Vi har løpende opptak for barn og ungdom på Camp Finnskogen.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Tage på tlf 916 80 085

 

Last ned henvisningsskjema til Camp Finnskogen her

 

Camp Finnskogen ble i to anbud i Asker og Bærum kommuner rangert som nr 1 ut fra kvalitet, kompetanse og pris!  Vi har også vunnet tilsvarende anbud i Oslo kommune, samt flere mindre anbudskonkurranser.

 

Vi er stolte av at vi alltid skårer bedre enn våre konkurrenter på kvalitet!

 

 

  

Om   |    f|    KONTAKT   |    +47 93 92 00 00   |