VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

COS OG MARTE MEO

COS (Circle of Security – Trygghetssirkelen) er basert på omfattende forskning innen tilknytningsfeltet. Modellen er brukt over hele verden for å hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse og derigjennom forebygge skeivutvikling. Vi har sertifiserte COS-veiledere.

 

Marte Meo-metoden er en samspills- og kommunikasjonsmetode som vi benytter i veiledningen av foreldre/omsorgspersoner med sped- og småbarn.

 

Vi kan gi veiledning fra sertifiserte veiledere i Marte Meo eller COS

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 913 59 944

 

Vi løser din utfordring!

 

Melding sendes ...

Server fant en feil.

Melding er mottatt.

Melding sendes ...

Server fant en feil.

Melding er mottatt.