VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

COS OG MARTE MEO

COS (Circle of Security – Trygghetssirkelen) er basert på omfattende forskning innen tilknytningsfeltet. Modellen er brukt over hele verden for å hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse og derigjennom forebygge skeivutvikling. Vi har sertifiserte COS-veiledere.

 

Marte Meo-metoden er en samspills- og kommunikasjonsmetode som vi benytter i veiledningen av foreldre/omsorgspersoner med sped- og småbarn.

 

Vi kan gi veiledning fra sertifiserte veiledere i Marte Meo eller COS

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 913 59 944

 

Vi løser din utfordring!