VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

INDIVIDUELLE SAMTALER

Flere av de barna og ungdommene Familiehjelp AS arbeider med har behov for samtaler i forbindelse med f.eks angst, vold, sosiale problemer, rusproblematikk, depresjon, skolevegring, rus, selvskading, osv. Noen av disse barna/ungdommene kan ikke nyttegjøre seg av tiltak fra BUP el.l. fordi de av ulike årsaker ikke vil eller kan møte til poliklinisk behandling. Familiehjelp AS kan tilby samtaler med kognitiv, løsningsfokusert eller narrativ tilnærming med barn og ungdom fra en av våre familieveiledere eller psykologer.

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 93 92 00 00

 

Vi løser din utfordring!