BEKKOLA

 

Bekkola er en omsorgsinstitusjon for ungdom med 4 plasser godkjent av Bufetat, for plasseringer etter lov om barneverntjenester §§ 1-3 annet ledd, 4-4 sjette ledd og 4-12.

 

Institusjonen har medleverskap og ligger på Finnskogen i Grue kommune. Huset vårt, Bekkola, er ca 300 kvm med alle fasiliteter, vannbåren varme, 6 wc/bad, et stort stabbur og 7 soverom. Bekkola ligger på samme grunn som de eldste bosettingene som finnes på Finnskogen, helt tilbake fra 1624.

 

Bekkola er en litt annerledes institusjon. Det viktigste for oss er å bidra til å gjøre en forskjell i ungdommenes liv. Vi har medleverskap på Bekkola, noe som gjør at miljøterapeutene er sammen med ungdommene over tid og kan skape gode og trygge relasjoner. Slik kan vi ivareta god omsorg og skape grunnlag for endringsarbeid.

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss  for mer informasjon og evt innsøkning.

Mail: post@familiehjelp.no

Telefonnummeret til Bekkola er
485 14 460

Institusjonssjef på Bekkola er Axel Viefers