VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

INTENSIV HJEMMEBASERT FAMILIEVEILEDNING

Dette tiltaket er multisystemisk, styrt ut fra tydelige målekriterier og basert på en omfattende kartlegging av familien (les barnevernfaglig utredning). Tiltaket er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkeltes families muligheter og begrensinger. Dette er som oftest et omfattende tiltak, og benyttes ofte for barn og ungdom som står i fare for å bli flyttet ut fra hjemme pga mangler i omsorgen eller atferdsproblemer. Tiltaket har også med gode resultater blitt benyttet når barn og ungdom skal flyttes hjem igjen etter plassering utenfor hjemmet (fosterhjem, beredskapshjem, institusjon, osv).

 

Om ønskelig kan vi ha tilgjengelighet for familien 24 timer i døgnet. Det blir arbeidet intensivt med familien ut fra de målsettinger som det til en hver tid samarbeides om. Familiehjelp AS arbeider systematisk i hjemmet og i familiens nærmiljø og vi er ansvarlige for arbeidet med familien etter oppdrag fra den lokale barneverntjenesten. Vi arbeider i hovedsak hjemme med foreldrene (veiledning/behandling) men supplerer med målrettet miljøarbeid ute med barnet/ungdommen (f.eks. sosial ferdighetstrening, sinnemestring, målstyrte aktiviteter, kognitive samtaler, løsningsfokuserte samtaler, osv).

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 93 92 00 00

 

Vi løser din utfordring!

 

  

Om   |    f    |    KONTAKT   |    +47 93 92 00 00   |