VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

KARTLEGGING

Vi i Familiehjelp as mener at en grundig, banevernfaglig kartlegging/utredning er en forutsetning for å gi barn, unge og familier forsvarlige hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. Godt barnevernsarbeid baseres på gode faglige vurderinger med basis i evidensbasert faktakunnskap om hvilke risikofaktorer som skader barn mest. Ved å kartlegge, korter vi ned på behandlingstiden da ressurser og problemer relativt raskt fremkommer. Det avdekker også omsorgssvikt, atferdsproblemer og ulike psykiske problemer på et svært tidlig tidspunkt og gjør at vi kan iverksette riktig tiltak på rett nivå.

 

Ved hjelp av ulike verktøy kartlegger vi foreldrenes omsorgskapasitet opp mot barnas behov og fungering. Kartleggingen resulterer i en grundig rapport som kan brukes som hjelp til barneverntjenesten i en undersøkelsesfase, eller som et selvstendig vurderingsgrunnlag i forhold til arbeidet videre med familien, evt. § 4-12. Kartleggingen kombineres ofte med veiledning eller andre tiltak.

 

Kartleggingsarbeidet vårt utvikles kontinuerlig, og vi samarbeider derfor med sakkyndige psykologspesialister som bidrar med faglig veiledning og kvalitetssikring. I tillegg har vi et forpliktende samarbeid med R-Bup.

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 93 92 00 00

 

Vi løser din utfordring!

 

  

   |    f    |    KONTAKT|    +47 93 92 00 00 |