VÅRE TILTAK

Kjernevirksomheten vår er barneverntjenester, levert til stat og kommune.

 

Vi har tiltak og medarbeidere med særskilt kompetanse tilpasset aldergruppene:

små- og spedbarn (0-4), barn (4-12) og ungdom (13-18)

 

KOLLEGAVEILEDNING OG OPPLÆRING

Vi har en betydelig formalkompetanse og erfaringsbasert kunnskap hos våre medarbeidere, noe som gjør at vi er etterspurte som veiledere av kollegaer. I tillegg til dette har flere medarbeidere lederutdanning og -erfaring samt formalkompetanse på mastergradsnivå i ledelse fra BI, noe som gjør at vi også tilbyr lederveiledning/-coaching.

 

Vi har til en hver tid gående flere leder-, gruppe- og individualveiledninger av kollegaer, og tilbyr:

  • Kollegaveiledning i gruppe for ansatte i private og offentlige institusjoner og barnevernkontorer (saks- og/eller prosessveiledning)
  • En til en lederveiledning
  • En til en veiledning for ansatte i private og offentlige institusjoner og barnevernkontorer
  • Forebygging ifm risiko for sykemelding (individualsamtaler)

 

Alle våre veiledere har ledererfaring, videreutdanning og er godkjente veiledere fra FO.

 

OPPLÆRING

Vår samlede erfaring og kompetanse gjør at vi også har erfaring med å bistå barneverntjenestene og institusjoner med organisatoriske, personalmessige og kompetansehevende tiltak, eksempelvis:

  • Evaluering av og/eller rådgivning i forhold til omorganiseringer
  • Utredningsarbeid
  • Opplæring og oppfølging av nyansatte
  • Målarbeid og tiltaksplaner

 

/

KONTAKT

Ta kontakt med oss for mer informasjon og referanser.

Mail til post@familiehjelp.no eller ring Lars på tlf 93 92 00 00

 

Vi løser din utfordring!

 

  

       f    |    KONTAKT   |    +47 93 92 00 00  |