Ledige STILLINGER


Vi har for tiden følgende ledige stillinger i Familiehjelp

 

 

1. Familieveiledere til hjemmebaserte tiltak

Våre familieveiledere jobber med oppfølging av barn, ungdom og foreldre på oppdrag fra barneverntjenesten.


Krav: Barnevernpedagog/sosionom med videreutdanning i familieterapi, sped- og små eller liknende eller profesjonsutdanning som psykolog. I tillegg: Lang erfaring som kliniker fra barnevernsarbeid, helst bosted Oslo/Romerike pga reisevei til oppdrag. Menn oppfordres særlig til å søke.

 

 

2. Miljøterapeuter/miljøarbeidere til Camp Finnskogen

Vil du jobbe en eller to helger pr måned med ungdom på Camp FInnskogen? Vi har behov for 

Krav: Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier, tilsvarende, erfaring fra arbeid med ungdom

 

 

3. Miljøterapeuter, Bekkola omsorgsinstitusjon

Krav: Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier, erfaring fra arbeid med ungdom. På Bekkola går miljøterapeutene i medleverturnus.

 

Institusjonen har 4 plasser.

 

 

4. Beredskaps- og familiehjem

Vi har stor etterspørsel etter beredskaps- og og familiehjem og søker derfor etter trygge voksne med en solid dose engasjement, raushet og humor på sin CV. Er du en av dem? Vi ser etter deg som har erfaring fra arbeid med barn eller ungdom som fosterhjem, beredskapshjem eller avlastningshjem. Du er varmt velkommen til å ta kontakt dersom du ikke har denne erfaringen, men likevel er nysgjerrig på om dette kan være noe for deg og din familie.

I et beredskapshjem eller familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid. Det er en fordel om egne barn er i slutten av tenårene eller har flyttet ut.. Det er videre ønskelig om dere ikke bor lenger unna Asker enn tre timers kjøring og har gjennomgått Pride-opplæring eller tilsvarende. Det kreves politiattest.

 

Hva innebærer det å være beredskapshjem? Beredskapshjem er familier som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet til en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

 

Hva innebærer det å være familiehjem? Familiehjem er private hjem som kan ta i mot barn og ungdom med store behov for trygghet, omsorg og oppfølging. Plasseringene er som regel planlagt og det foreligger en forutsigbar plan for plasseringen. Barn og ungdom som har behov for familiehjem har gjerne behov og utfordringer som gjør at det ikke er et alternativ å bo i et ordinært fosterhjem.

 

 

Betingelser

For alle stillingene gjelder særdeles god personlig egnethet og et ønske om å gjøre en forskjell for de som trenger det mest.

 

Vi kan tilby: Kanskje Norges beste arbeidsplass, gode betingelser, høykompetente og særdeles bra kollegaer, store utviklingsmuligheter, ansvar og fleksibilitet, et engasjerende og posititvt smittende

 

/

Kontakt

Lars H. Fengsrud

E-post: lars@familiehjelp.no

Tlf: 93 92 00 00