OM FAMILIEHJELP AS

 • TANKEGANG
  TANKEGANG
 • TANKEGANG
  TANKEGANG
  Hovedelementene i arbeidet vårt er sammensatt av anerkjente, evidensbaserte metoder og med familiesystemet i tydelig fokus. Vi mener at alle familier har ressurser som kan brukes til å redusere risikofaktorer i barns oppvekst, men vi er også tydelige i våre faglige vurderinger og anbefalinger når barn eller ungdom ikke får tilstrekkelig omsorg hjemme eller har behov som ikke kan dekkes av familien.
  Les merKontakt oss
 • VÅRE ARBEIDSMETODER
  VÅRE ARBEIDSMETODER
 • VÅRE ARBEIDSMETODER
  VÅRE ARBEIDSMETODER
  Tilnærmingene vi benytter består av (multi)systemisk teori, løsningsfokusert tilnærming, kognitiv teori, og ulike familieterapeutiske tilnærminger. Vårt fokus og vår styrke er å finne den tilnærmingen som til en hver tid best møter familiens behov da alle familier er ulike. Vi arbeider endringsfokusert, og ikke kompenserende.
  Les merKontakt oss
 • VI ER ...
  VI ER ...
 • VI ER ...
  VI ER ...
  psykologer, familieterapeuter, (kliniske) sosionomer og (kliniske) barnevernpedagoger, med videreutdanning, med stort hjerte og engasjement, særdeles personlig egnethet, bred erfaring og faglig tyngde. Ønsker du referanser fra noen av de kundene som har brukt oss? Ta kontakt med oss.
  Les merKontakt oss

SJEFEN VÅR

 

 

Lars H. Fengsrud er daglig leder, gründer og eier av Familiehjelp AS. Han er godkjent klinisk sosionom og familieterapeut fra HiO/RBup/IFT London. Lars er av Barne- og likestillingsdepartementet oppnevnt som fagkyndig medlem til barnevernutvalget i fylkesnemnda for sosiale saker, godkjent veileder fra FO, utdannet LØFT-terapeut fra Brief i London og godkjent som veileder på Masterutdanningen i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo.

 

Lars har lang og bred erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier. Han har arbeidet i offentlige og private barnevernvirksomheter, og drevet egen virksomhet siden 1999 i over 50 ulike kommuner og bydeler i Norge. Lars har dessuten lederutdanning på mastergradsnivå fra BI Senter for lederutdanning.

 

/

Kontakt

Lars H. Fengsrud

E-post: lars@familiehjelp.no

Tlf: 91 35 99 44

 

 

 • TANKEGANG
  TANKEGANG
 • TANKEGANG
  TANKEGANG
  Hovedelementene i arbeidet vårt er sammensatt av anerkjente, evidensbaserte metoder og med familiesystemet i tydelig fokus. Vi mener at alle familier har ressurser som kan brukes til å redusere risikofaktorer i barns oppvekst, men vi er også tydelige i våre faglige vurderinger og anbefalinger når barn eller ungdom ikke får tilstrekkelig omsorg hjemme eller har behov som ikke kan dekkes av familien.
  Les merKontakt oss
 • VÅRE ARBEIDSMETODER
  VÅRE ARBEIDSMETODER
 • VÅRE ARBEIDSMETODER
  VÅRE ARBEIDSMETODER
  Tilnærmingene vi benytter består av (multi)systemisk teori, løsningsfokusert tilnærming, kognitiv teori, og ulike familieterapeutiske tilnærminger. Vårt fokus og vår styrke er å finne den tilnærmingen som til en hver tid best møter familiens behov da alle familier er ulike. Vi arbeider endringsfokusert, og ikke kompenserende.
  Les merKontakt oss
 • VI ER ...
  VI ER ...
 • VI ER ...
  VI ER ...
  psykologer, familieterapeuter, (kliniske) sosionomer og (kliniske) barnevernpedagoger, med videreutdanning, med stort hjerte og engasjement, særdeles personlig egnethet, bred erfaring og faglig tyngde. Ønsker du referanser fra noen av de kundene som har brukt oss? Ta kontakt med oss.
  Les merKontakt oss