OM FAMILIEHJELP AS

 

SJEFEN VÅR

 

 

Lars H. Fengsrud er daglig leder, gründer og eier av Familiehjelp AS. Han er godkjent klinisk sosionom og familieterapeut fra HiO/RBup/IFT London. Lars har siden 2008 vært oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet som fagkyndig medlem til barnevernutvalget i fylkesnemnda for sosiale saker, er godkjent veileder fra FO, utdannet LØFT-terapeut fra Brief i London, har videreutdanning i traumesensitiv bethandling og er godkjent som veileder på Masterutdanningen i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo.

 

Lars har lang og bred erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier. Han har arbeidet i offentlige og private barnevernvirksomheter, og drevet egen virksomhet siden 1999 i over 70 ulike kommuner og bydeler i Norge.

 

Lars har dessuten lederutdanning på mastergradsnivå fra BI Senter for lederutdanning.

 

/

Kontakt

Lars H. Fengsrud

E-post: lars@familiehjelp.no

Tlf: 93 92 00 00