OM FAMILIEHJELP AS

r

TANKEGANG

 

Hovedelementene i arbeidet vårt er sammensatt av anerkjente, evidensbaserte metoder og med familiesystemet i tydelig fokus.

 

Vi mener at alle familier har ressurser som kan brukes til å redusere risikofaktorer i barns oppvekst, men vi er også tydelige i våre faglige vurderinger og anbefalinger når barn eller ungdom ikke får tilstrekkelig omsorg hjemme eller har behov som ikke kan dekkes av familien.

 

Kontakt oss

 

ARBEIDSMETODER

 

Tilnærmingene vi benytter består av traumesensitiv teori, (multi)systemisk teori, tilknytningsteori, løsningsfokusert tilnærming, kognitiv teori, og ulike familieterapeutiske tilnærminger.

 

Vårt fokus og vår styrke er å finne den tilnærmingen som til en hver tid best møter familiens behov da alle familier er ulike. Vi arbeider endringsfokusert, og ikke kompenserende.

 

Kontakt oss

 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her

VI ER ...

 

psykologer, familieterapeuter, (kliniske) sosionomer og (kliniske) barnevernpedagoger, med videreutdanning, med stort hjerte og engasjement, særdeles personlig egnethet, bred erfaring og faglig tyngde.

 

Ønsker du referanser fra noen av de kundene som har brukt oss? Ta kontakt med oss.

 

Kontakt oss

 

PERSONVERN

 

Familiehjelp AS, org. nr. 994 102 729, tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillitt til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer derfor hvordan Familiehjelp samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.  Les mer ...

 

SJEFEN VÅR

 

 

Lars H. Fengsrud er daglig leder, gründer og eier av Familiehjelp AS. Han er godkjent klinisk sosionom og familieterapeut fra HiO/RBup/IFT London. Lars har siden 2008 vært oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet som fagkyndig medlem til barnevernutvalget i fylkesnemnda for sosiale saker, er godkjent veileder fra FO, utdannet LØFT-terapeut fra Brief i London, har videreutdanning i traumesensitiv bethandling og er godkjent som veileder på Masterutdanningen i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo.

 

Lars har lang og bred erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier. Han har arbeidet i offentlige og private barnevernvirksomheter, og drevet egen virksomhet siden 1999 i over 70 ulike kommuner og bydeler i Norge.

 

Lars har dessuten lederutdanning på mastergradsnivå fra BI Senter for lederutdanning.

 

/

Kontakt

Lars H. Fengsrud

E-post: lars@familiehjelp.no

Tlf: 93 92 00 00