Søk
Close this search box.
Historien om lars
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN

Historien om Lars

Familiehjelp skal jobbe for barnas beste, det er det vi har fokus på.

Familiehjelp har hjulpet familier, barn og ungdom siden 2005. Virksomheten er bygget stein for stein med et sterkt fokus på kvalitet og hva som til en hver tid er barna vi jobber med sitt beste.

Virksomheten ble startet av Lars H. Fengsrud. Familiehjelps historie er derfor på mange måter også historien til Lars. Den startet Finnskogen, nærmere bestemt i Våler, en liten plass med 4500 innbyggere og mye natur. Det var også i naturen Lars tilbrakte mye av barndommen, enten sammen med kompiser, eller med den jakt- og fiskeglade morfaren. 

I disse trygge omgivelsene vokste Lars opp, og her ble han boende til han var ferdig med videregående. Ikke lenge etter førte studier og jobb han i kontakt med barn og unge med en helt annen oppvekst, enn hans egen.

Ønsket om å hjelpe

Da tiden var kommet for å velge veien videre bestemte Lars seg nemlig for Oslo, og et treårig bachelor-studie som sosionom. Han var tidlig opptatt av ulike ungdomsmiljøer, og ønsket å vite mer om hva som gjorde at ungdommer havnet i en slik setting. Ikke minst ønsket han å hjelpe.  

Allerede mens han holdt på med studiene, fikk han tilbud om en jobb som saksbehandler i barnevernet. Dette ble starten på en lang karriere innen barnevern, og siden 1997 har Lars jobbet med barn, unge og familier på fulltid.

Frustrert av systemet

Han ble imidlertid ikke værende i det offentlige spesielt lenge. De tidvis trange rammene innenfor i det offentlige var frustrerende, og saksmengden var større enn ressursene. Lars følte han ikke fikk gjort nok, og at han ikke fikk bidratt til noen varig forskjell. Etter noen år gikk han derfor over i den private sektoren. Da hadde han allerede rukket å møte mange barn og unge med svært vanskelige liv. Det var unge gutter og jenter som slet med rus, kriminalitet, atferdsvansker som gikk med våpen fordi de var redde for å bli ranet, og som i verste fall bodde på gaten. 

– Dette var 14-15 åringer som så vidt overlevde. Den yngste jeg jobbet med og som ruset seg, var tolv år gammel. Selvfølgelig gjør slike skjebner et inntrykk på deg, forteller Lars.

Over i det private

Løsningen for Lars ble et firma i den private delen av barnevernet, som leide ut miljøterapeuter og konsulenter til barneverntjenesten. Her jobbet de mer klinisk, altså direkte, med barn og ungdom. Lars følte at han fikk gjort mer, og at han gjorde en forskjell. 

Han ble i firmaet i tre år, til det ble det oppløst i 2002. Da valgte Lars å starte på egenhånd, og ble engasjert av barneverntjenesten for å jobbe med ungdom i Oslo-området. Etter en tid fikk han så mange oppdrag at han ikke hadde kapasitet til alt. Det falt han tungt for brystet, og han bestemte seg for å gjøre noe med det. 

– Å si nei til å hjelpe ungdom eller familier syntes jeg var veldig tungt fordi jeg ikke hadde kapasitet. Det synes jeg fortsatt den dag i dag. Derfor begynte jeg å samarbeide med folk jeg hadde blitt kjent med, som jeg syntes var flinke. I et par år var vi tre-fire stykker som jobbet sammen i fellesskap, uten at samarbeidet var formalisert på noen måte. Vi bare samarbeidet om å levere gode tjenester til barneverntjenesten. 

Etter hvert ballet det på seg, og Lars og de andre fikk enda mer å gjøre. Så begynte det imidlertid å komme krav om offentlige anbud for slike tjenester, noe som tvang Lars til å gjøre et nytt valg: Enten måtte han gå tilbake til å jobbe helt på egenhånd, eller så måtte han knytte til seg enda flere og starte noe mer formelt. 

Familiehjelp ser dagens lys

Lars valgte det siste, og i 2005 hadde Familiehjelp sin spede begynnelse med fire-fem ansatte. De startet med veiledningstjenester, og Lars tok også endel utdanning på siden. Blant annet tok han videreutdanning i familieterapi, gikk lederutdanning på BI, og studerte løsningsfokusert terapi i London. Både arbeidet og videreutdanningen gjorde han stadig mer interessert i å jobbe klinisk, altså direkte med barn og ungdom. 

Helt fra begynnelsen har Lars vært opptatt av å gjøre ting skikkelig, slik at man har integritet i alt man gjør, og kan stå for det. Dette grunnprinsippet har han også bygget opp Familiehjelp rundt. 

– Familiehjelp skal jobbe for barnas beste, det er det vi har fokus på. Vi er en privat virksomhet, og mange mener mye om privat barnevern. Men vårt eneste fokus er å gi den beste hjelpen og de beste tjenestene til de barna og familiene vi jobber med. Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi vært ute av drift for lenge siden.

Støtte og veiledning

Siden starten for 15 år siden har Familiehjelp jobbet med så mange familier, barn og ungdom at Lars ikke har oversikt over på stående fot. Mange av dem har satt sterke spor i minnet, både på godt og vondt. På sin første arbeidsplass opplevde Lars å få veldig mye god støtte fra kollegene, og mye veiledning. Firmaet hadde gode rutiner på plass for å ta vare på de ansatte, og selv var de gode på å ivareta hverandre. 

Dette ønsket Lars å videreføre i Familiehjelp. Firmaet er tuftet på grunnleggende verdier som skal være til det beste både for firmaets ansatte, og de man forsøker å hjelpe. 

– Å ha et godt system, og være gode og støttende kollegaer er derfor ekstremt viktig i denne jobben. Hvis ikke overlever man rett og slett ikke.

Lars H. Fengsrud, gründer og eier av Familiehjelp AS
  • Godkjent klinisk sosionom og familieterapeut fra HiO/RBup/IFT London.
  • Har siden 2008 vært oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet som fagkyndig medlem til barnevernutvalget i fylkesnemnda for sosiale saker. 
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN