Ungdomshjem

Ungdomshjem

Familiehjelps Ungdomshjem 

Familiehjelp har 3 ungdomshjem  med tilsammen 7 plasser godkjent av Bufetat, for plasseringer etter lov om barneverntjenester §§ 1-3 annet ledd, 4-4 sjette ledd og 4-12. Våre enheter er små og skreddersys rundt ungdommene som bor der.

Ungdomshjemmene ligger på Grue Finnskog og i Åsnes kommune og er litt annerledes enn andre ungdomshjem. De er som vanlige hjem og har plass til to eller tre ungdommer. Det viktigste for oss er å skape trygg omsorg og bidra til å gjøre en forskjell i ungdommenes liv. Vi har medleverskap i alle ungdomshjemmene våre, noe som gjør at miljøterapeutene bor sammen med ungdommene over tid og kan skape gode og trygge relasjoner. Slik kan vi ivareta god omsorg og skape grunnlag for endringsarbeid.

Ved ettervern utarbeider vi en individuell plan i samråd med ungdommen og barneverntjenesten

Våre historier