Et beredskapshjem er et fosterhjem der barnet/ungdommen skal bo i en kortere periode i påvente av en permanent omsorgsbase som f eks et familiehjem. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem der barnet/ungdommen skal vokse opp og en av fosterforeldrene  er lønnet for å være hjemme på heltid.