Et fosterhjem tar i mot fosterbarn uten ekstra forsterkning. Begge fosterforeldrene har som regel arbeid utenfor hjemmet. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem der den ene fosterforelderen er frikjøpt for være fosterforelder på heltid.