Takk for at du deltok!

Basert på svarene dine ser det dessverre ikke ut til at du oppfyller våre kriterierfor å kunne bli et familiehjem. Du kan lese mer om fosterhjemsarbeidet vårt på vår nettside.