Miljøterapeuter til våre Ungdomshjem

Miljøterapeuter til våre Ungdomshjem

Stillingsinformasjon
Stillingstittel: Miljøterapeut
Ansettelsesform: 100%
Frist: Fortløpende

Søknad sendes til

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Vi søker faglærte til stillinger til alle våre Ungdomshjem som ligger på Grue Finnskog og i Åsnes kommune, Innlandet fylke.

Utdanningskrav: Vernepleier, sykepleier, sosionom eller barnevernpedagog. Søkere uten denne utdanningen blir dessverre ikke vurdert.

Du må ha førerkort for bil og plettfri vandel.

Ungdomshjemmene våre er godkjent av Bufetat for plasseringer etter lov om barneverntjenester §§ 1-3 annet ledd, 4-4 sjette ledd og 4-12.

På alle avdelingene våre er det pt 2 voksne per barn/ungdom, slik at vi kan gi optimal trygghet, omsorg og oppfølging til ungdommene våre.

Våre ungdomshjem er små og litt annerledes og som likner mer på vanlige hjem enn tradisjonelle ungdomsinstitusjoner. Det viktigste for oss er å bidra til å gjøre en forskjell i ungdommenes liv. Vi har medleverskap på alle avdelingene våre, noe som gjør at miljøterapeutene er sammen med ungdommene over tid og kan skape gode og trygge relasjoner. Slik kan vi ivareta god omsorg og skape grunnlag for endringsarbeid. Vi jobber traumesensitivt men er også tydelige voksne.

Vi tilbyr: Medleverturnus 3-7-4-7 (1 uke fri mellom vaktene), faste vaktlag, godt miljø, faglige og personlige utviklingsmuligheter, veiledning og å være en del av Familiehjelps fantastiske fagmiljø.

Kontakt:
Send cv og søknad til institusjonssjef Magnus Johannessen, mail: magnus@familiehjelp.no