Personvernerklæring – Familiehjelp.no

Familiehjelp AS tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer derfor hvordan Familiehjelp samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

Familiehjelp AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Familiehjelps behandlinger av personopplysninger på familiehjelp.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. B17 Media er Familiehjelps databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Familiehjelp AS og B17 Media AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Familiehjelp AS og B17 Media AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Ønsker du å få slettet din data hos oss?