Søk
Close this search box.
pross
barnevernet
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN

Vi finner et barn som passer inn hos dere og starter forberedelsen på innflytting

Mange ønsker å delta på et forberedende kurs, men det er ikke avgjørende for at dere skal bli godkjent som spesialiserte fosterhjem.

Kurset heter Gnist og er et tilbud vi gir alle våre spesialiserte fosterhjem. Der vi går inn på temaer dere vil bli berørt av som fosterforeldre. Mange av barna har vært utsatt for oppvekststraumer som gjør at de får en utfordrende atferd, og kurset vil kunne gi verdifull informasjon om hvordan man skal håndtere ulike situasjoner.

Når vi skal matche dere som familie med et barn, forsøker vi alltid å finne noen vi tror vi trives hos dere, og som dere selv mener vil passe inn. Det kan være aktuelt å se på barnets alder, kjønn og kultur, samt atferd. Basert på deres interesser og personlige egenskaper prøver vi å visualisere hvordan dere som familie kan tilføye en trygghet hos barnet.

Når barnevernstjenesten skal plassere noen som trenger en familie, vil dere bli presentert for ulike barn og deres bakgrunn. Dere vil da få innsikt i barnets oppvekst og hva det har vært utsatt for slik at dere kan være forberedt og rustet for behovene som vil oppstå når barnet flytter inn. Sammen overveier vi om det er en god match, og melder deretter dere som interessert. Dersom kommunen mener at dette er en god avveielse, får barnet flytte inn hos dere. 

Som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i Familiehjelp, får dere tett oppfølging av en fast konsulent som kjenner både dere, barnet og barnevernsaken svært godt. Vi følger opp med månedlige samlinger der vi veileder dere i gruppe, og har faglig påfylling. I tillegg vil dette være en arena for kollegial støtte med de andre hjemmene våre. Dere vil også få tilgang til en intern vakttelefon som gjør at dere aldri vil stå alene i utfordrende situasjoner.

lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN