Søk
Close this search box.

Ja. Som familie- eller beredskapshjem i Familiehjelp får du kursing, veiledning og tett oppfølging. Du vil få et team av fagkonsulenter tilgjengelig 24/7, kurs i traumesensitivitet og COS-p, avlastning, gruppeveiledning og individuell veiledning/oppfølging. Vi mener vi har den beste oppfølgingen av fosterhjem i Norge!