Dette varierer fra måneder til år og avhenger av om forutsetningene hos barnets biologiske foreldre endres tilstrekkelig til at barnet flytte tilbake. Noen fosterbarn vokser opp i fosterhjemmet og flytter aldri tilbake til foreldrene sine, mens andre flytter tilbake etter en kortere periode.