Søk
Close this search box.

Ja, enslige kan godkjennes som familie- eller beredskapshjem ut fra en helhetlig vurdering av personens egnethet. Mange enslige har ressurser som gjør de godt egnet som fosterhjem. Det kan være en fordel at du har et godt nettverk av støttespillere rundt deg dersom du er enslig fosterforelder.