Søk
Close this search box.
two caucasian boys walking down a country road

Spørsmål og svar

two caucasian boys walking down a country road

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål?

Det vil naturligvis dukke opp mange spørsmål når dere vurderer å bli fosterhjem. Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene og forsøkt å gi deg korte informative svar. Hvis du ikke finner spørsmålet du lurte på kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.

Kontaktinfo

Her finner du oss

Ønsker du å jobbe med oss?

 • Kan vi angre oss?
  Ja, du kan når som helst i prosessen velge å si nei til å bli spesialiserte fosterhjem eller beredskapshjem hvis dette ikke er det rette valget for dere. Vi ønsker at dere skal være helt sikre på at dere ønsker å være beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem før godkjenningen er gjennomført.
 • Hva er forskjellen på et fosterhjem og et spesialiserte fosterhjem?
  Et fosterhjem tar i mot fosterbarn uten ekstra forsterkning. Begge fosterforeldrene har som regel arbeid utenfor hjemmet. Et spesialiserte fosterhjem er et forsterket fosterhjem der den ene fosterforelderen er frikjøpt for være fosterforelder på heltid.
 • Hva er forskjellen på et beredskapshjem og et spesialiserte fosterhjem?

  Et beredskapshjem er et fosterhjem der barnet/ungdommen skal bo i en kortere periode i påvente av en permanent omsorgsbase som f eks et spesialiserte fosterhjem. Et spesialiserte fosterhjem er et forsterket fosterhjem der barnet/ungdommen skal vokse opp og en av fosterforeldrene  er lønnet for å være hjemme på heltid.

 • Trenger jeg noen spesiell kompetanse for å bli fosterhjem?
  Nei, men vi i Familiehjelp ønsker at du har gått Pride grunnkurs som er et opplæringskurs for alle som ønsker å bli fosterforeldre. Dette gir deg god mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg/dere. Vi ønsker i tillegg at du har erfaring som fosterhjem fra tidligere, eller at du har jobbet med barn/ungdom, men dette er ikke et absolutt krav.
 • Hvilke barn plasseres i fosterhjem?
  Barn som bor i fosterhjem er i alle aldre fra 0-18 år. De fleste fosterhjemsplasserte barn har opplevd traumer som vold, overgrep og/eller emosjonell omsorgssvikt som gjør at de har behov for særskilt trygghet, omsorg og oppfølging fra trygge voksne. Ut over det er fosterbarn like forskjellige som alle andre barn med ulike interesser og ferdigheter.
 • Får jeg noen form for oppfølging som fosterhjem?
  Ja. Som familie- eller beredskapshjem i Familiehjelp får du kursing, veiledning og tett oppfølging. Du vil få et team av fagkonsulenter tilgjengelig 24/7, kurs i traumesensitivitet og COS-p, avlastning, gruppeveiledning og individuell veiledning/oppfølging. Vi mener vi har den beste oppfølgingen av fosterhjem i Norge!
 • Hva slags lønn får jeg som fosterhjem?
  Lønnen vi tilbyr settes ut fra en individuell vurdering av hjemmets erfaring, kompetanse og egnethet til å være familie- eller beredskapshjem. Hos Familiehjelp ligger lønnen mellom typisk kr. 500 000 – 620 000 pr år. I tillegg kommer skattefri utgiftsdekning.
 • Kan enslige bli fosterhjem?
  Ja, enslige kan godkjennes som familie- eller beredskapshjem ut fra en helhetlig vurdering av personens egnethet. Mange enslige har ressurser som gjør de godt egnet som fosterhjem. Det kan være en fordel at du har et godt nettverk av støttespillere rundt deg dersom du er enslig fosterforelder.