Søk
Close this search box.
Mobil toppbanner nini
Mobil toppbanner nini
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN
Delt glede og mestring

Delt glede og mestring

– Våre barn lærer mye om egne ferdigheter og begrensinger på camp. De fleste får referanser eller knagger de navigerer ut ifra, også videre i livet.

«Målet med all omsorg er å lære barnet å fungere på egenhånd. Våre barn strever ofte med å regulere egne følelser. De trenger gjerne hjelp til å sette ord på det de føler, kjenne på hvordan følelsene oppleves i kroppen, øve seg på å håndtere følelsene og forstå hva som skjer. Og de kan trenge hjelp til å be om hjelp når de har behov for det. Det kan krever både tillit og mot. Alle barn trenger en voksenperson som forholder seg rolig og lar barnet utforske følelseslivet innenfor trygge rammer, noe mange av «våre» barn av ulike grunner ikke nødvendigvis har tilgang til hjemme, sier Nini Karine Torp, teamleder på Camp Asker.

Camp Asker ligger på Bergvang Gård, i idylliske omgivelser rett ved Semsvannet i Asker. Hit kommer gutter og jenter med ulike behov for hjelp og støtte. Noen bor hjemme hos sine biologiske foreldre og noen bor i fosterhjem. De kan komme hit og få mestringsopplevelser, aktivisering og hjelp med sin egen utviklingsprosess.

Litt skal vi tåle

Barna lærer mye om egne ferdigheter og begrensinger på camp. De fleste får referanser eller knagger de kan navigere ut ifra, også videre i livet.

«Hvis verden fremstår utrygg, vil barnet tilpasse seg for å sikre seg omsorg og trygghet. Enkelte barn tilegner seg tidlig en strategi som går ut på å klamre seg til en omsorgsperson. Andre barn vil forsøke å klare seg mest mulig på egenhånd. Det er viktig for oss å møte det enkelte barnet der det er, for så å målrettet jobbe for at det skal sende hensiktsmessige signaler til verden, det være seg å be om hjelp og trøst ved behov, eller å våge å utforske sine omgivelser på egenhånd» forklarer Nini.

«Når noe er utfordrende pleier vi å bli enige om at, litt skal vi tåle. Litt, men ikke for mye. Dette må lederne på camp fortløpende vurdere. Når barn opplever mestring, og med det glede, kan de få mot til å gå på. Vi opplever mange gylne øyeblikk her i løpet av en helg. Både øyeblikk med delt glede og vanskelige øyeblikk som vi klarer å bruke til læring og utvikling. Jeg erfarer at vi på Camp Asker bidrar til at barna utvikler en identitet som lever i dem, nesten som en liten flamme, og som de bærer med seg også i deres egen hverdag. 

Som andre barn, har også disse barna forskjellige interesser og liker forskjellige aktiviteter.

semsvannet

«Vi tilpasser vårt aktivitetstilbud til hvert enkelt barn, samtidig som vi ser verdien i å utfordre til å prøve noe nytt og kanskje litt skummelt. Det kan føles ubehagelig, men er en viktig del av vekst og utvikling. Vi bruker gjerne tid på å være sammen med barnet i det ubehagelige, og gevinsten for barnet kan være stor. Første gang man sykler, hopper fra 5-meter’n eller seler på en husky kan være milepæler som setter spor. 

Ellers bestreber vi oss på å gjøre mye ut av lite, men å sørge for å putte mye god kraft og glede inn i det enkle. Vi ønsker ikke å legge opp til aktiviteter som er kostbare å repetere, men å gi barna tilgang til enkle gleder.  Som å sykle til et vann, ta et bad og varme seg rundt et bål. Vi vil gi barna et repertoar av aktiviteter, vi vil gi erfaringer og mestring og gleden det fører med seg. Delt glede av å oppleve noe sammen med andre, noen som har vært der og vet hvordan det var.»

semsvannet

Som et fyr i natten

For Nini handler mye om å se de store linjene, og å strekke ut en hånd til de som trenger det mest. Det ligger i hennes natur. 

«Jeg har alltid vært opptatt av å ta vare på barn, natur, dyr, det som er avhengig av andre for å ha et godt liv. I ungdomsårene ble jeg inspirert av A. S. Neill, en skotsk pedagog og forfatter som startet Summerhill. Summerhill er en engelsk skole som bygger på filosofien om frihet fra tvang og selvstyre i samfunnet. En skole som var på barna som strevde sin side, blant annet med mål om å gi dem nye relasjonelle erfaringer. Jeg besøkte skolen som tyveåring, ikke akkurat en typisk destinasjon for et ungt menneske», forteller Nini.

«Før jeg utdannet meg som barnevernspedagog jobbet jeg med gartnerfaget. Men kimen til ønsket om å jobbe med mennesker forsvant aldri; og min erfaring er at det å jobbe som gartner og å jobbe med barn ikke er helt ulikt, det handler om å få det til å gro.

kanin nini

Etter mange år som barnevernspedagog hos Bærum barneverntjeneste fikk Nini i januar 2017 være med å starte Camp Asker. 

«Natur, miljø og rettferdighet er viktige verdier for meg. Verden skal være.. riktig, rettferdig. Jeg bærer med meg disse verdiene i møtet med barn som har det vanskelig. Å dele små opplevelser gjerne i natur, med dyr, og å vise seg som en trygg voksen gir barn et godt vekstgrunnlag. Det er en sterk opplevelse av ydmykhet i møte med barn. De inngir mye tillit. Vi forvalter mye makt i disse møtene, og jeg ser det som svært viktig å forvalte denne makten best mulig. Jeg vet at mine ord og mine handlinger kan bidra til vekst og utvikling i disse møtene, eller ikke.  Det er en ekte glede å få lov til å være et fast punkt i disse små, uforutsigbare livene. På et vis tenker jeg på Camp Asker og de som jobber der som et slags fyr i natten, et fast punkt som kan navigeres etter når verden er uforutsigbar og vanskelig. Vi står der støtt, uansett.»

Små gnist av lykke

På Camp Asker jobber det mange forskjellige rollemodeller. Noen er kreative, andre er spreke, sportslige, kjærlige eller rolige. Felles for alle er grunnleggende kunnskap om barn og mennesker, med en genuin iboende undring. Det er viktig å vise barn at det finnes mange måter å være voksen på. Alle er like viktige, det er sunt med mangfold i en gruppe. 

«Holdningen er enkel, kom som du er og bli en av oss. Vi ser etter forskjellige personligheter med like, grunnleggende verdier. Her jobber det hovedledere med lang utdannelse innen barnevern, psykologi eller pedagogikk. Eller ungdom, som selv kanskje har vært på camp, og som ønsker å bidra til en nyttig og viktig jobb samtidig som man tjener litt penger. Vi tenker at det kan være et godt og viktig møte med arbeidslivet,» forklarer Nini.

Det er unektelig en viktig jobb. En jobb som betyr noe mer, for andre og for deg selv. Her lærer man minst like mye om seg selv som om andre. Det er både givende og krevende. Her deles glede og små gnist av lykke i hverdagen. 

«Jobben min gir meg så mye glede, undring og utfordring. Det vanskeligste er å tåle at barn som trenger å være hos oss av ulike grunner tas ut av camp. Barn som kommer hit i en akutt situasjon og som gradvis blir trygge i seg selv og i møtet med andre. Som etterhvert blir glad i liv og leven slik det er her hos oss. Og som tør opp og blomstrer, og så plutselig og uten forvarsel skal de videre. Litt skal vi tåle, men det er tøft,» avslutter Nini. 

hvit pil ned

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående tjenestene våre?

 
 
SE SPØRSMÅL OG SVAR »