Søk
Close this search box.
Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen
Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN
– Det er verdens beste jobb

– Det er verdens beste jobb

Linn og Vivian jobber med å plassere barn som har behov for det i beredskapshjem.

Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen jobber som fagkonsulenter i Familiehjelp. De er begge utdannet familietereapauter, men har litt ulik spesialkompetanse og fartstid i bedriften.
Linn startet først på avdelingen for tiltak da hun kom til Familiehjelp for 7 år siden, og har erfaring innen psykiatri. Vivian har tidligere jobbet på akuttinstitusjon og har lang erfaring fra Bufetat. Hun kom til Familiehjelp rett før pandemien slo ut, og rakk heldigvis noen hjemmebesøk før hun ble satt på hjemmekontor. Begge har stor lidenskap for jobben,og er glade for at de kan»være med å gjøre en viktig forskjell for barn som trenger en trygg havn for en periode. Likevel kan det være krevende til tider å møte barn i sårbare situasjoner. Men de er enige om at det er verdens best jobb!

Totalt 5 konsulenter jobber sammen på temaet til Linn og Vivian, som har sitt ansvarsområde med plasseringer i spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. Ved plasseringer er det barnets behov og konsulentenes kompetanse som blir avgjørende for hvem av konsulentene som som blir satt på saken. 

Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen
Hva skjer når et barn har behov for et beredskapshjem? 

Når de mottar en forespørsel om beredskapshjem fra barnevernsinstitusjonen, vil det i mange av tilfellene anses som en akutt situasjon. De kan oppstå når som helst på døgnet, og det er ikke uvanlig at det kommer en forespørsel midt på natta. I alle tilfeller er det alltid ønskelig å finne det best egnede beredskapshjemmet for hvert barn, men først og fremst er målet å få plassert barnet i en trygg havn så fort som mulig. En slik plassering vil ofte oppleves som svært kaotisk for barnet. 

Beredskapshjemmet har ofte korte varsler å forholde seg til. De kan bli oppringt en time før barnet ankommer. Linn, Vivian eller en av de andre konsulentene blir da med på det første møtet, sammen med barnets kontaktperson i barneverntjenesten  og avdelingsleder for team omsorg i Familiehjelp, Geir Sunde. 

-Når beredskapsfamilien møter barnet for første gang, er vi alle sammen spente. For å gjøre denne opplevelsen trygg, må vi forsøke å skape en god atmosfære. Da serverer vi god mat og fokuserer på at barnet skal føle seg velkommen. De får se at senga er redd opp og at rommet står klart. Det gjør at barnet føler seg ivaretatt, sier Linn. 

Beredskapshjemmet skal være barnets trygge havn frem til en fast plassering i fosterhjem/spesialiserte fosterhjem eller tilbakeføring til foreldrene. For Linn og Vivian er det viktig å formidle til barna at alt vil gå bra, og at beredskapsforeldrene vil ta godt vare på de. De vil fortsette å være en støttefunksjon for familien, og sørge for at de, sammen med barnet, får en god start.

Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen
Vi er alltid tilgjengelig – 24 timer i døgnet

Et stort fortrinn for Familiehjelp sine beredskapshjem er at Linn, Vivian og de andre konsulentene alltid er tilgjengelig, til alle døgnet tider. Det fungerer slik at de har et vaktsystem de rullerer i, og de har tilgang til et informasjonssystem som gjør at hvilken som helst konsulent kan tre inn i saken og gi god oppfølging.

-Vi får ofte tilbakemelding på at det er en ekstra trygghet at familien alltid kan ringe oss hvis det skulle oppstå en krisesituasjon der de trenger akutt bistand. Vi har stort fokus på tett oppfølging, sier Vivian. 

Hvor lenge barnet blir boende i beredskapshjem er variabelt, og avhenger i stor grad av hva barneverntjenesten vurderer er til barnets beste. Dersom det vurderes at barnet ikke kan flytte hjem igjen, vil barneverntjenesten fremme en omsorgsovertakelse for fylkesnemnda. Ved en omsorgsovertakelse starter prosessen med å finne det rette spesialiserte fosterhjemmet for barnet. Matchingen mellom fosterfamilien og barnet er kjempeviktig. Kjemien skal stemme, og vi må være sikre på at barnets utfordringer og familiens erfaring og styrker går overens. Heldigvis har vi mange flotte familier som tar imot barna med åpne armer og legger stor innsats i å tilby dem trygge og gode rammer.  

hvit pil ned

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående tjenestene våre?

 
 
SE SPØRSMÅL OG SVAR »