Søk
Close this search box.
Historien om Familiehjelp
Historien om Familiehjelp
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN
Historien om Familiehjelp

Historien om Familiehjelp

Familiehjelp skal jobbe for barnas beste, det er det vi har fokus på.

Familiehjelp har én tydelig visjon: Vi jobber for barnas beste. Det har vi gjort gjennom å hjelpe familier, barn og ungdom siden 2005. Virksomheten er bygget stein for stein, med et sterkt fokus på kvalitet, og hva som til enhver tid er det beste for barna vi jobber med.

Siden 2005 har vi blant annet åpnet flere camper for barn og ungdom. Bli bedre kjent med Camp Asker her.

Et ønske om å gjøre en forskjell

Flere av oss i Familiehjelp kommer fra en bakgrunn som saksbehandlere i offentlig barnevern. Der opplevde vi en felles frustrasjon over tidvise trange rammer, og en saksmengde som ikke alltid samsvarte med ressurser. Det førte til en følelse av utilstrekkelighet, og å aldri få gjort nok. Det er tungt å måtte si nei til å hjelpe ungdom eller familier fordi man ikke har kapasitet. Vi begynte etter hvert å jobbe selvstendig. Da startet vi også samarbeidet oss imellom – flinke folk vi hadde møtt på gjennom årenes løp. 

Etter hvert fikk vi mer å gjøre. En kombinasjon av økt arbeidsmengde og et krav fra det offentlige om anbud på tjenestene vi leverer, gjorde at vi måtte ta et valg: Skulle vi gå tilbake til å jobbe hver for oss, eller skulle vi satse sammen? Valget falt på det siste, for ønsket om å gjøre en forskjell var stort. Sånn ble Familiehjelp til.  

Den beste hjelpen for barn og unge

Vi startet med å tilby veiledningstjenester og videreutdannet oss for å jobbe klinisk – direkte mot barn og ungdom. I dag jobber vi forebyggende, behandlende og endringsfokusert med barn, ungdom og familier som av ulike årsaker trenger hjelp. Mange mener mye om privat barnevern, men vårt eneste fokus er å gi den beste hjelpen og de beste tjenestene til de barna og familiene som trenger det. I dag samarbeider vi med staten, kommuner og andre private aktører over store deler av landet.

Støtte og veiledning i 20 år

Siden starten for snart 20 år siden, har vi i Familiehjelp fått muligheten til å møte mange barn, ungdommer og familier. Mange av dem vi har møtt, har satt sterke spor i minnet – på godt og vondt. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss stor faglig tyngde, gode systemer, utvidet tjenestetilbudet vårt, og blitt skikkelig gode på å være gode og støttende kollegaer for hverandre. Menneskene vi møter motiverer oss. De er grunnen til at vi fortsatt jobber her, og at vi vil være her i 20 år til. Minst!

pil_sitat_lilla
Familiehjelp
  • Har jobbet for barnas beste siden 2005.
  • Jobber forebyggende, behandlende og endringsfokusert med barn, ungdom og familier.
  • Samarbeider med stat, kommune og andre private aktører.
     
hvit pil ned

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående tjenestene våre?

 
 
SE SPØRSMÅL OG SVAR »