Digitalt informasjonsmøte om Familiehjem og Beredskapshjem

Digitalt informasjonsmøte om Familiehjem og Beredskapshjem

Påmelding

digitalt informasjonsmøte om Familiehjem og Beredskapshjem

Opplæring og forberedelseskurs familiehjem

Informasjon om arrangementet

Digitalt informasjonsmøte om familiehjem og beredskapshjem

Arrangementet arrangeres:

2. februar – kl 20-21
2. mars – kl 20-21
6. april – kl 20-21
4. mai – kl 20-21
1. juni – kl 20-21

Spørsmål vedrørende arrangementet?

Ønske om å delta, meld interesse til Thomas per mail: Thomas@familiehjelp.no eller ring 90685972