Søk
Close this search box.
DSC09782
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN

Slik jobber Familiehjelp med hjemmebaserte tiltak

Vi ønsker alltid å gjøre vårt ytterste for at barn skal få vokse opp og bo i trygge omgivelser hos sine foreldre. Derfor jobber vi med tiltak i hjemmet, slik at vi kan veilede familien og bidra til at de får en bedre hverdag.

Når er det behov for tiltak i hjemmet?

Når familier strever med utfordringer som gjør at det blir vanskelig å takle hverdagen, settes det inn hjemmebaserte tiltak. Det innebærer at vi kommer hjem til

familien for å møte dem i deres naturlige omgivelser. Det vil oppleves som lettere å bygge en tillitsfull relasjon til hverandre i deres eget hjem, fremfor på et offentlig kontor.

Mange familier syns det er skummelt og skamfullt at de har utfordringer som gjør at de trenger profesjonell hjelp. Denne barrieren prøver vi å bryte ned fortest mulig. Både foreldrene og barna skal føle seg trygge på at vi er der for å hjelpe.
Det ligger stor styrke i å ta imot hjelp. Våre veiledere har tro på at alle foreldre vil det beste for sine barn, og at det er de som kjenner barnets behov best.

Vår hovedoppgave når vi iverksetter tiltak er å bidra til at barn og unge får en trygg hverdag, hvor de kan føle glede og mestring. Vi vet at for og lykkes er det avgjørende med trygge og gode relasjoner til sine omsorgspersoner. Noe av det viktigste vi fokuserer på er å styrke båndet mellom barn og foreldre. Av og til er det verdens vanskeligste oppgave å være forelder. Da kan det føles ekstra godt å ta imot hjelp. Når de lærer seg å forstå barnet sitt enda bedre, blir det også lettere å møte barnet på en ny måte. 

Slik fungerer tiltak i hjemmet

Det første vi gjør når vi blir kjent med barnet og familien er å lage felles mål sammen. Basert på utfordringer og familiesituasjon, lager vi en plan for hvordan de skal oppnå de målene de har satt seg.

Jo tidligere vi kommer inn med tiltak, jo lettere er det å løse utfordringene. Samtidig erfarer vi at selv om alt oppleves vanskelig og verden har “floket seg til”, er det alltid håp om at kan bli bedre. En av våre viktigste oppgaver er å plante nettopp dette håpet.

Hos oss møter du dyktige, men også ydmyke veiledere

Familiene vil møte trygge og kompetente familieveiledere hos oss, som har lang erfaring i å løse kompliserte problemstillinger. Samtidig som at vi er dyktige fagpersoner, er vi også ydmyke og omsorgsfulle mennesker som det er trygt å møte når man har det vanskelig.

Vi tilpasser måten vi jobber på etter families behov. Alle barn og foreldre er unike. Derfor skreddersyr vi tiltak som gjør at vi kan oppnå endringen barnet og familien ønsker. Vi er opptatt av å bygge en trygg relasjon til familien som fungerer som et fundament for det videre veiledningsarbeidet. For at familien skal lære seg nye måter å fungere sammen på, er det viktig at de føler seg hørt, forstått og tatt på alvor.

Vi har stort fokus på å bedre samspillet mellom barn og voksne, fordi vi vet at det har mye å si for tilknytning og trygghet. Vi opplever rørende og store øyeblikk når foreldre plutselig forstår barnet sitt på en ny måte.

Vår viktigste oppgave er å overføre kunnskap til familien slik at de har bedre forutsetninger for å vite hvordan de skal opptre når de møter utfordringer. Vi skal  være en god samtalepartner som familien har tillit til. Da er vi avhengige av at de tør å åpne seg opp om hva de syns er vanskelig. Når de tør å snakke om hva de mestrer og hva de strever med, er det rom for utvikling.

Hva skjer etterpå?
De innrømmer at det ikke er en enkel oppgave de har tatt på seg. Det er tøffe tak innimellom, men for Mette og Per-Olav er det de gode minnene man sitter igjen med når barna flytter ut. Men det er heller ikke lett å si adjø til noen man har tatt inn i hjemmet sitt, og forsøkt å behandle som sitt eget barn. Mette synes det er helt forferdelig, og sier hun gråter hver gang. Samtidig så vet hun og Per-Olav at barna skal videre til et trygt sted, enten det er til et spesialiserte fosterhjem eller tilbake til sitt eget hjem. Opplevelsen ville de uansett ikke vært foruten.  –Det å kunne gi barn i krise trygge og gode opplevelser som de kan ha med seg videre livet, det er helt unikt. Jeg er veldig glad for å kunne gjøre det. Selv etter omlag 30 plasseringer har vi fortsatt sommerfugler i magen når det kommer noen nye. Det er like spesielt nå, som det var i begynnelsen.
Har du spørsmål om hjemmebaserte tiltak?

Ta gjerne kontakt med oss.

Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN