Søk
Close this search box.
Vi godkjenner familien
Vi godkjenner familien
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN

Vi godkjenner familien

Nå starter en omfattende og lang prosess for å godkjenne familien som et spesialiserte fosterhjem.

Her gjennomfører vi dyptgående intervjuer med omsorgspersonene hvor vi går inn på oppveksthistorie, personlige egenskaper, interesser og sterke og svake sider. Når et barn som har hatt en traumatisk oppvekst flytter inn i en familie, må man være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå. Vi vet at egen oppveksthistorie vil ha noe å si for hvordan man håndterer det. Dere vil derfor oppleve at man går inn på langt mer sårbare temaer enn i et vanlig jobbintervju.

Det er viktig å understreke at vi sammen med dere vurderer hvorvidt det er riktig for dere å være et spesialiserte fosterhjem. Det vil være en krevende jobb, og vi ønsker ikke å sette dere i en situasjon dere ikke klarer å håndtere. Familiehjem er et av det sterkeste fosterhjemstiltaket vi har i Norge, og de som bidrar til en så viktig jobb må ha overskudd og vite hva man går til. Derfor trenger både vi, men også dere, å bli godt kjent med dere som familie.

Basert på intervjuene vi gjennomfører lager vi en sosialrapport som sendes over til  barnevernstjenesten for at de skal kunne benytte dere som spesialiserte fosterhjem. Med denne rapporten skal det også hentes inn dokumenter som politiattest, opplysninger fra NAV, barnevernstjenesten, taushetserklæring og referanser. Vi bruker ofte tidligere arbeidsgiver, biologiske barn, eventuelt tidligere fosterbarn og andre private, sosiale kontakter når vi gjør en referansesjekk. I tillegg gjør vi en økonomisk bakgrunnssjekk for å avdekke eventuelle økonomiske utfordringer. Fosterbarn har behov for trygge og forutsigbare rammer, og en slik bakgrunnssjekk gir oss muligheten til å bistå med veiledning i privatøkonomi dersom det er et behov.

Når familien er godkjent som spesialiserte fosterhjem starter prosessen med å finne et barn som kan flytte inn.

lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN