Har du et spørsmål til oss?

Two young boys walking arm in arm down a rural country gravel road. Prairie scene. Elementary aged caucasian children. Horizontal color image. Additional themes include friendship, bonding, boys, embracing, hugging, love, relationships, brothers, kindergarten, preschool, talking, care, best friends, and summer.

Har du et spørsmål?

Takk for at du kontaktet oss

Vi vil kontakte deg om kort tid.

Vennlig hilsen oss i Familiehjelp.

Våre arrangementer

Les gjerne en av våre historier

Delt glede og mestring

– Våre barn lærer mye om egne ferdigheter og begrensinger på camp. De fleste får referanser eller knagger de navigerer ut ifra, også videre i livet.

LES MER »