Søk
Close this search box.
Jobbe med å gi omsorg
Jobbe med å gi omsorg
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN
Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Da Thomas gikk til en yrkesveileder som ung, viste tester at han scorte høyt på omsorg og rettferdighetssans. Deretter gikk han videre til en sosionomutdanning og master i sosialt arbeid barn og unge. I dag er Thomas i Familiehjelp og jobber for omsorg til de barna som trenger det aller mest.

Thomas hadde flere års arbeidserfaring i arbeid med vanskeligstilte barn og ungdom da han begynte i Familiehjelp i 2014. Han startet med hjemmebasert tiltaksarbeid som handler om å løse familieutfordringer i barnas egne hjem. Etter to år med hjelpetiltak i hjemmet, begynte Thomas å arbeide med beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem i Familiehjelp – en ordning der en av fosterforeldrene blir økonomisk frigjort og ikke trenger å ha en annen jobb, enn å være en god omsorgsperson for et barn som virkelig trenger det. 

Thomas

Bygge en solid landsby

Familiehjelp har flest ungdommer i sine tiltak, men også barn. Thomas sin jobb går blant annet ut på å være kontaktperson for fosterforeldre, og han er med på sette sammen nye gode hjem for de som sårt trenger en trygg havn.

– Jeg liker å tenke på det som å bygge en solid landsby for barn og ungdom, styrt av gode omsorgsroller, sier Thomas.

Det å ta inn barn og ungdom i sitt eget hjem og hjelpe dem på rett vei gjennom starten av livet, kan være utrolig fint. Det er en god følelse når man oppdager at barnet har spist sammen med resten av familien flere dager på rad, etter å ha isolert seg i lang tid før det. Men det er ikke bare solskinnsdager med fine historier, det er også veldig mange krevende perioder. Mange velger å først prøve seg som beredskapshjem – akutte opphold over kortere tid, før man bestemmer seg for å ta ansvaret som spesialisert fosterhjem med plassering over flere år.

– En del av barna som har behov for et spesialisert fosterhjem, kan havne i så dårlige perioder at hele systemet blir utfordret. Når det blir storm, skal vi klare å stå stødig, fortsetter han.

For i sikre stabilitet har Familiehjelp flere styrketiltak rundt fosterhjemmene, som: besøkshjem, avlastninger på camp, og det jobbes med gode relasjoner i skolen, fritidsaktiviteter, andre hjelpeinstanser eller miljøterapi. Det skal et ordentlig lag til for å få barn og ungdom til å virkelig realisere seg selv, og det er det mange som gjør.

Thomas

Tilbakeføring til opprinnelig hjem

De som flytter tilbake til sin biologiske familie etter en periode i fosterhjem, har gode forutsetninger for et godt voksenliv. Familiehjelp jobber alltid for tilbakeføring, i de tilfellene der det er mulig. Et av tiltakene for å få til dette, er å jobbe med de biologiske foreldrene og bygge dem opp slik at de blir i stand til å ta vare på barna sine.


– Ved tilbakeføring er det viktig at vi er helt sikre på at det er rett avgjørelse. Hvis foreldrene ikke er klare for å ta tilbake barnet sitt, kan det oppleves som enda et svik og vil være veldig skadelig for barnet. Det er en del barn med minioritetsbakgrunn som trenger ekstern omsorg, derfor ser jeg etter spesialiserte fosterhjem med minioritetsbakgrunn. Det er enklere å tilbakeføre barn som har vært i et hjem med samme type kultur som barnet er vokst opp i.

Thomas

Selvomsorg og suksesshistorier

Barn og ungdom som må flytte inn i et nytt hjem, har vært utsatt for grov omsorgssvikt. De har ofte lært å ta vare på seg selv veldig tidlig, på en litt annen måte en andre barn. 


– Vi hjelper dem til å forstå og håndtere sine egne sår som de har fått på grunn av omsorgssvikten de har vært utsatt for. De kan ha strategier for å distanserere seg fra nære vennskap eller kjæresteforhold, for å unngå å bli sviktet. Å oppleve svik kan ødelegge veldig mye for dem,
sier Thomas og fortsetter:


– De bærer på veldig stor baggasje fra de var små, og har store indre byrder. Mange vil alltid ha noen utfordringer, men det er utrolig fint å se at det er så mange som ender opp med å leve nesten helt «normale» liv. Det kaller jeg suksesshistorier. Det kunne gått så utrolig mye verre. Jeg er dypt takknemlig for at jeg får være med på disse reisene og se dem utvikle seg til fungerende ungdom og unge voksne, nært fulgt opp av trygge gode fosterhjem og beredskapshjem.

 

Les mer om beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem her

hvit pil ned

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående tjenestene våre?

 
 
SE SPØRSMÅL OG SVAR »