Søk
Close this search box.

Besøkshjem

Besøkshjem

Besøkshjem

Et besøkshjem tar imot et barn en eller to helger i måneden. Besøkshjemmet har som oppgave å være en «trygg havn» for et barn, samtidig som det skal fungere som en viktig avlaster og støtte for barnets primære omsorgspersoner, det vil si barnets foreldre eller fosterforeldre. Familiehjelp har stadig behov for nye besøkshjem som skal samarbeide med våre beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem, i tillegg til at vi trenger besøkshjem som kan jobbe som et støttetiltak for barn som bor hos sine biologiske foreldre.

Ønske om å bli et besøkshjem?

Send en søknad med navn, telefonnummer, litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli besøkshjem.

Søknaden skal sendes til post@familiehjelp.no.

Våre historier