Søk
Close this search box.

Beredskaps- /Spesialiserte fosterhjem

tresmall

Beredskaps- /Spesialiserte fosterhjem

akuttplasser i beredskapshjem

Akuttplasser i beredskapshjem

Familiehjelp har akuttplasser i form av beredskapshjem for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Beredskapshjemmene kan ta i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester
§4-4 5.ledd og § 4-6.

Beredskapshjemmene er erfarne, har hatt flere plasseringer tidligere, følges tett opp av våre egne beredskapshjemskonsulenter, har gjennomgått PRIDE-opplæring, og noen kan ta søskenplasseringer. Alle våre hjem har gjennomgått kurs i COS-P og traumesensitivt barnevern. 

Målet er at barnet skal ha en trygg omsorgsbase i en akutt fase, med få voksne personer å forholde seg til under oppholdet.

Ved å benytte et beredskapshjem fra Familiehjelp er du sikret
 • At barnet får trygg og stabil omsorg i den akutte fasen
 • faglig høy standard på oppfølgingen av barnet i form av erfarne beredskapshjem
 • gode barnevernfaglige observasjoner, vurderinger og rapporter
 • erfarne og faglig tunge beredskapshjemskonsulenter som er trygge og gjør tydelige vurderinger i fykesnemnda
 • at beredskapshjemmet er ivaretatt med tett faglig veiledning og oppfølging 24/7
 • at beredskapshjemmet får avlastning (Camp Finnskogen eller miljøterapeut inn i beredskapshjemmet)
 • at tilsyn under samvær om ønskelig kan ivaretas av oss
 • strukturert oppfølging etter plassering med rutiner for akuttsamtale og ivaretakelse av barnet
Målsetting for oppholdet:
 • gi alle barn som er plassert et kvalitativt, trygt og forutsigbart individuelt tilpasset omsorgstilbud
 • bidra til at barnet får bearbeidet evt. krise- og traumeopplevelser
 • kartlegge barnets fungering og omsorgsbehov
 • tilrettelegge for kontakt mellom barn og deres biologiske foreldre og gjennomføre samvær
 • bidra til at barnet får en best mulig overgang til fosterhjem og institusjoner
 • Vi kan etter avtale bistå barneverntjenesten og fosterhjemstjenesten i rekruttering av og overføring til fosterhjem eller annen omsorgsbase.
Familiehjelp har som mål å tilby Norges kvalitativt beste spesialiserte fosterhjem til barn og ungdom.
Et spesialisert fosterhjem er et heldøgns omsorgs- og behandlingstilbud, et forsterket fosterhjem, der den ene fosterforelderen er hjemme på heltid. Våre fagkonsulenter følger i tillegg opp plasseringene og de spesialiserte  våre med veiledning og tilgjengelighet på helg/kveld/natt.
 
I tillegg har alle de spesialiserte fosterhjemmene våre utdanning i traumesensitiv omsorg og behandling fra RVTS, COS-P kurs, veiledning i og tilknytningsproblematikk og fast gruppeveiledning.

Våre historier

jobbe med å gi omsorg

Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Da Thomas gikk til en yrkesveileder som ung, viste tester at han scorte høyt på omsorg og rettferdighetssans. Deretter gikk han videre til en sosionomutdanning og master i sosialt arbeid barn og unge. I dag er Thomas i Familiehjelp og jobber for omsorg til de barna som trenger det aller mest.

LES MER »