Søk
Close this search box.

Psykososialt støtteteam i skoler

Psykososialt støtteteam i skoler

Erfarne fagpersoner 

Vi i Familiehjelp har lang erfaring og bred kompetanse knyttet til arbeid med spesielt sårbare barn, ungdom og deres familier. Vi tilbyr ulike barnevernfaglige støttetjenester til det offentlige, og har rammeavtaler med en rekke kommuner og fylker i Norge.

Vi tilbyr miljøterapautisk bistand og veiledning til skoler

Våre miljøterapeuter har spesialkompetanse innen arbeid med barn som strever, og kan tilby bistand av høy faglig kvalitet inn i skoler. Familiehjelp har rammeavtale knyttet til individrettede tiltak i skole for Asker kommune, og rammeavtale om alternativt skoletilbud for Ringerike kommune. Målgruppen for disse tiltakene er elever som strever med ulike atferdsvansker, traumeproblematikk, eller sosiale og emosjonelle vansker.

Vårt miljøterapeutiske arbeide skreddersys ut fra hver bestilling, og teamet følges opp med tett veiledning fra psykologspesialist og teamleder.

Vårt psykososiale støtteteam kan tilby følgende tjenester:
  • En-til-en-oppfølging av elever som sliter med sosiale, emosjonelle og/eller atferdsvansker i skolen.
  • Skreddersydd tilbud for bedring av klassemiljø med fokus på trygghet og trivsel for alle.
  • Alternativt skoletilbud utenfor skolen med fokus på aktiviteter, stell/kontakt med dyr, og alternativ læring i naturskjønne omgivelser på Bergvang gård i Asker, Honerud gård på Ringerike, eller på camp Oslofjord på Nesodden.
  • Gruppetilbud til elever med ulike sårbarheter eller vansker. Oppfølging i skolen, eller gjennom alternativt skoletilbud utenfor skolens rammer.
  • Kurs og veiledning til ansatte på skolen.
  • Tverrfaglig samarbeid med foresatte, barnevern, PPT, BUP og andre instanser.
 
 

Våre historier