Søk
Close this search box.

Intensiv hjemmebasert familieveiledning

tresmall

Intensiv hjemmebasert familieveiledning

intensiv hjemmebasert familieveiledning

Hjemmebaserte tiltak

Familiehjelp tilbyr en rekke hjelpetiltak til det kommunale barnevernet, blant annet:
 • Familieterapi/familieveiledning
 • Parterapi
 • Veiledning til foreldre i høy konflikt
 • Terapi og veiledning til ungdom
 • Fosterhjemsveiledning
 • Barnevernfaglige utredninger og kartlegginger
 • Samspillsobservasjoner og -veiledning
 • Praktisk støtte og veiledning
Metoder og faglige prinsipper vi jobber ut fra:
 • Samspillsbaserte metoder som Marte Meo, COS-p, WMCI, PCERA, PDI
 • Familieterapeutiske og løsningsfokuserte intervensjoner og teori
 • Kognitiv terapi
 • Multisystemiske tilnærminger
 • Tilknytningsteori
 • Traumebasert teori og metode
 • Psykoedukasjon og rollemodellering
 • Miljøterapi i hjem og skole
Våre familieveiledere:
 • Er alle utdannet enten som barnevernpedagoger eller sosionomer
 • Alle har klinisk videreutdanning
 • Har fra 10 til 30 års klinisk praksis
 • Er et team som representerer en vid bredde av spesialkompetanse innenfor arbeid med sped- og småbarn, gravide, neglekt, traumer, mishandling og overgrep, foreldrekonflikter, psykiatri, ungdom, foreldre-barn samspill og mye annet.
 • Brenner for å gjøre en forskjell for barn, ungdom og familier som har behov for hjelp og støtte
 • Vurderer alltid barnas beste

Våre historier

jobbe med å gi omsorg

Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Da Thomas gikk til en yrkesveileder som ung, viste tester at han scorte høyt på omsorg og rettferdighetssans. Deretter gikk han videre til en sosionomutdanning og master i sosialt arbeid barn og unge. I dag er Thomas i Familiehjelp og jobber for omsorg til de barna som trenger det aller mest.

LES MER »