Søk
Close this search box.
Linn Hanssen og Vivian Rekdal
Linn Hanssen og Vivian Rekdal
lilla pil
Usikker på om du egner
deg som fosterhjem?
 
TA TESTEN
En tøff, men veldig givende jobb

En tøff, men veldig givende jobb

Bli kjent med Linn og Vivian som jobber med å finne egnede spesialiserte fosterhjem til barn som har behov for et nytt hjem.

Linn Hanssen og Vivian Rekdal Henriksen jobber som fagkonsulenter i Familiehjelp. En av oppgavene deres er å bistå barnevernstjenesten når barn flytter til et spesialisert fosterhjem. Det er en tøff jobb å skulle flytte barn fra sine biologiske foreldre og inn i et nytt hjem, men likevel svært givende å hjelpe de i en sårbar situasjon. 

linn hanssen og vivian rekdal henriksen

Hva skjer når et barn kommer inn i et spesialisert fosterhjem? 

Hos våre spesialiserte fosterhjem er en av foreldrene frikjøpt, det vil si at det er deres fulltidsjobb. Når barn fra beredskapshjem skal plasseres hos et spesialisert fosterhjem, vil prosessen være langt mer planlagt enn ved akutte plasseringer. Det er fordi matchingen mellom barn og familie er ekstra viktig. Familiehjelp kartlegger problematikken rundt barnet, for å finne det best egnede hjemmet for barnet. 

– I kartleggingen blir vi godt kjent med familiene, og forsøker å finne ut hvor de er sårbare og hvor deres kompetanse ligger, sier Vivian. 

Som konsulent blir deres oppgave å fordype seg i problematikken rundt barnet, forsøke å forstå hva deres største behov er, og finne en egnet familie som kan møte barnet på de områdene det har størst behov for oppfølging og støtte. Dette er noe de er dypt involvert i, i tett samarbeid med oppdragsgiveren barneverntjenesten. 

-Vi har også stort fokus på kursing og legger alltid til rette for at familiene skal få best mulig opplæring til å kunne gå rustet inn i jobben sin. Det er ingen hemmelighet at det er en jobb som krever mye av deg som person, men oppsiden av å se barnets fremgang er større, sier Linn. 

Familiehjelp er med i et eget prosjekt som kalles brobyggerprosjektet. Prosjektet er initiert av Norsk fosterhjemsforening og handler om å utvikle et godt samarbeidsforhold mellom foreldre og fosterforeldre. Når Familiehjelp har fagdager for egne familie- og beredskapshjem, kan representanter fra Brobyggerprosjektet være med. Samarbeidet anses som svært viktig for å få til et godt samarbeid rundt de sårbare barna våre.

linn hanssen og vivian rekdal
Tilbakeføring og samvær 

Hvert år kan foreldrene søke om tilbakeføring. Alle i barnevernet har derfor stort fokus på å tilrettelegge for at tilbakeføring kan bli aktuelt. Barn plasseres derfor ikke lenger for oppvekst. Det kan derfor være uforutsigbart for barnet å skulle forholde seg til at de kanskje skal flytte tilbake en dag. Samvær med biologiske foreldre er derfor viktig. 

Linn og Vivian veileder de spesialiserte fosterhjemmene på hvordan de skal forholde seg til samvær. Det kan være belastende for barnet å møte sine biologiske foreldre, og det kan påvirke barna i lang tid, både før og etter møtet. Derfor snakker vi mye om dette, og forsøker å gjøre det enklere for familiene å håndtere dette. 

-Samvær er noe av det fineste, men også det vanskeligste, sier Linn. 

Ved samvær er tilsynsfører tilstede, og noen ganger også fosterfamilien. Tilsynsfører er en nøytral tredjepart som er spesialist på å observere samspill og vil fungere som et vitne i en tilbakeføringssak.

Konsulentens rolle overfor foreldre er å ha fokus på at vi ønsker barnas beste. Vi ønsker å bidra til at barna skal ha det godt og trygt i fosterhjemmet og til det trenger vi foreldrenes hjelp og støtte. Veldig ofte får vi til et godt samarbeid. Vi ser at det kommer barna til gode når de voksne klarer å snakke godt sammen og ha fokus på barnas beste.

-Det er verdens mest spennende jobb!, avslutter de. 

hvit pil ned

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående tjenestene våre?

 
 
SE SPØRSMÅL OG SVAR »