Søk
Close this search box.

Hvor lenge bor barn i fosterhjem?

Dette varierer fra måneder til år og avhenger av om forutsetningene hos barnets biologiske foreldre endres tilstrekkelig til at barnet flytte tilbake. Noen fosterbarn vokser opp i fosterhjemmet og flytter aldri tilbake til foreldrene sine, mens andre flytter tilbake etter en kortere periode.

Kan vi angre oss?

Ja, du kan når som helst i prosessen velge å si nei til å bli spesialiserte fosterhjem eller beredskapshjem hvis dette ikke er det rette valget for dere. Vi ønsker at dere skal være helt sikre på at dere ønsker å være beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem før godkjenningen er gjennomført.

Hva er forskjellen på et beredskapshjem og et spesialiserte fosterhjem?

Et beredskapshjem er et fosterhjem der barnet/ungdommen skal bo i en kortere periode i påvente av en permanent omsorgsbase som f eks et spesialiserte fosterhjem. Et spesialiserte fosterhjem er et forsterket fosterhjem der barnet/ungdommen skal vokse opp og en av fosterforeldrene  er lønnet for å være hjemme på heltid.

Trenger jeg noen spesiell kompetanse for å bli fosterhjem?

Nei, men vi i Familiehjelp ønsker at du har gått Pride grunnkurs som er et opplæringskurs for alle som ønsker å bli fosterforeldre. Dette gir deg god mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg/dere. Vi ønsker i tillegg at du har erfaring som fosterhjem fra tidligere, eller at du […]

Hvilke barn plasseres i fosterhjem?

Barn som bor i fosterhjem er i alle aldre fra 0-18 år. De fleste fosterhjemsplasserte barn har opplevd traumer som vold, overgrep og/eller emosjonell omsorgssvikt som gjør at de har behov for særskilt trygghet, omsorg og oppfølging fra trygge voksne. Ut over det er fosterbarn like forskjellige som alle andre barn med ulike interesser og […]

Får jeg noen form for oppfølging som fosterhjem?

Ja. Som familie- eller beredskapshjem i Familiehjelp får du kursing, veiledning og tett oppfølging. Du vil få et team av fagkonsulenter tilgjengelig 24/7, kurs i traumesensitivitet og COS-p, avlastning, gruppeveiledning og individuell veiledning/oppfølging. Vi mener vi har den beste oppfølgingen av fosterhjem i Norge!

Hva slags lønn får jeg som fosterhjem?

Lønnen vi tilbyr settes ut fra en individuell vurdering av hjemmets erfaring, kompetanse og egnethet til å være familie- eller beredskapshjem. Hos Familiehjelp ligger lønnen mellom typisk kr. 500 000 – 620 000 pr år. I tillegg kommer skattefri utgiftsdekning.

Kan enslige bli fosterhjem?

Ja, enslige kan godkjennes som familie- eller beredskapshjem ut fra en helhetlig vurdering av personens egnethet. Mange enslige har ressurser som gjør de godt egnet som fosterhjem. Det kan være en fordel at du har et godt nettverk av støttespillere rundt deg dersom du er enslig fosterforelder.