Søk
Close this search box.

Hva er et beredskapshjem?

tresmall

Hva er et beredskapshjem?

historien om familiehjelp

Beredskapshjem

Akuttplasser i beredskapshjem
I akutte kriser der barnet ikke har omsorgspersoner som kan ivareta det eller det ikke kan forbli i hjemmet, kan barnevernet plassere barnet i et beredskapshjem. Dette skjer ofte på kort varsel og er ment å vare kortsiktig for å avverge den akutte omsorgskrisen. I slike situasjoner er det avgjørende å kunne tilby et trygt og godt beredskapshjem, som på kort varsel, ofte kun få timer, står klare til å gi varme, omsorg og trygghet. Det er en stor oppgave å ta imot et barn eller en ungdom i en slik akutt situasjon. Det krever trygghet på egen voksenrolle, ro, og en sensitiv tilnærming mot barnet eller ungdommen, som befinner seg i en vanskelig og sårbar situasjon.
 
Dette er både et krevende og ansvarsfullt oppdrag. Samtidig forteller våre beredskapshjem oss, at det er noe av det mest meningsfulle og givende man kan gjøre for et barn i krise – en mulighet til å være spesielt viktig i en livssituasjon, som for barnet kan være utrygg, vond og vanskelig. Det gir en følelse av glede og takknemlighet å få oppleve et barn eller en ungdom som gradvis finner trygghet og ro.
Alltid tilgjengelig for barnet
I et beredskapshjem skal den voksne som er oppdragstaker være frikjøpt fra alt annet arbeid i tidsrommet man har oppdrag. Dette ytes oppdragsgodtgjøring og utgiftsdekning, som kompenserer for en normal inntekt fra arbeid utenfor hjemmet. Man skal være tilgjengelig for barnet hele tiden, og sørge for omsorg, nærhet og trygghet.
 
Varigheten på en beredskapsplassering kan variere. Noen barn og ungdommer skal videre etter kun kort tid, mens det i andre saker kan være behov for at barnet blir værende over flere måneder. Målet er uansett å gi barnet trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger hvilke alternativer som finnes for barnets videre omsorgssituasjon.
Veiledning og oppfølging
Som beredskapshjem i Familiehjelp mottar man tett veiledning, individuelt og i gruppe. Man får også kursing og opplæring underveis når man er i oppdrag. Familiehjelp er til stede når et barn eller en ungdom blir akuttplassert, og står i tillegg til å være ansvarlig for det faglige, også med ansvaret for å koordinere samarbeidet i saken. Alle våre beredskapshjem får sin fagkonsulent, som ivaretar veiledningen og opplæringen, og samarbeidet med andre instanser. 
 
Fagkonsulenten er der som beredskapshjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner. Alle våre fagkonsulenter utdannet med minimum 3-årig høgskole/ universitetsutdanning, har videreutdanning og har i tillegg lang erfaring fra barnevernfeltet.
 
Som beredskapshjem i Familiehjelp har oss tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, gjennom vår beredskapsvakt.

Våre historier

jobbe med å gi omsorg

Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Da Thomas gikk til en yrkesveileder som ung, viste tester at han scorte høyt på omsorg og rettferdighetssans. Deretter gikk han videre til en sosionomutdanning og master i sosialt arbeid barn og unge. I dag er Thomas i Familiehjelp og jobber for omsorg til de barna som trenger det aller mest.

LES MER »