Søk
Close this search box.

Hva er et spesialiserte fosterhjem?

Hva er et spesialiserte fosterhjem?

Har du rom for en til?

Barn og unge plasseres i fosterhjem av barnevernet dersom det er alvorlige mangler ved biologiske foreldres omsorgsevne. Det skal mye til for at foreldre mister omsorgen for barna sine, og barna som plasseres i fosterhjem har ofte opplevd vold, overgrep, traumer eller andre former for omsorgssvikt. 

Familiehjem er private hjem som kan ta i mot barn og ungdom med store behov for trygghet, omsorg og oppfølging for en lengre periode. Barn og ungdom som har behov for spesialiserte fosterhjem har gjerne behov og utfordringer som gjør at det ikke er et alternativ å bo i et ordinært fosterhjem. Et spesialiserte fosterhjem er et fosterhjem der den ene fosterforelderen er hjemme på heltid grunnet barnets behov. 

Som spesialiserte fosterhjem og fosterforelder hos Familiehjelp, bidrar du til å gi de barna som trenger det mest trygghet og omsorg.

Hva kreves av et spesialiserte fosterhjem?
Et spesialiserte fosterhjem er et forsterket fosterhjem og utgjør et trygt sted hvor barnet kan bygge selvtillit, selvfølelse og tilhørighet. Dette er en krevende oppgave, og det er derfor visse krav for å bli godkjent som spesialiserte fosterhjem hos oss. Du/dere må: 
 
 • være personlig egnet
 • ha evnen og viljen til å samarbeide til beste for barnet
 • være motivert
 • ha plettfri vandel
 • ha gjennomgått PRIDE-kurs eller tilsvarende
 • ikke bo lenger unna Oslo, Førde eller Kristiansand enn 2,5 timer 
 • ha erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • tilby trygghet, omsorg og forutsigbarhet
 • ha alminnelig god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • helst ha voksne barn
Vi tilbyr
 • gode betingelser 
 • bransjens beste oppfølging fra våre fagkonsulenter
 • utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring
 • gruppeveiledning
 • kurs og opplæring
 • 24/7 tilgjengelighet
 • fast avlastning
 • et svært godt kollegialt og faglig fellesskap

Våre historier