Søk
Close this search box.

Lønn og vilkår

Lønn og vilkår

Får man lønn som beredskaps- eller spesialisert fosterhjem? 

Ja. En av fosterforeldrene blir frikjøpt fra annet arbeid, da denne må fokusere fullt og helt på å ivareta omsorgen for barnet. I tillegg til arbeidsgodtgjørelse får fosterhjemmene også utgiftsdekning. Vi har gode vilkår for våre hjem. 
Fosterhjemsgodtgjørelsen består av:
 • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
 • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter


Som spesialiserte fosterhjem er man ansatt og får oppfølging fra svært engasjerte og erfarne fagkonsulenter i Familiehjelp. Du/dere vil også motta ekstern- og internundervisning, veiledning i gruppe med andre fosterforeldre hos oss og få fast avlastning. Alle våre hjem får kurs og opplæring i tilknytningsteori, COS-P og traumesensitiv metode som er vårt faglige fokus for arbeidet med barn og ungdom plassert i våre familie- eller beredskapshjem.

Familiehjelp tilbyr
 • svært gode betingelser
 • bransjens beste
 • oppfølging fra fantastiske
 • fagkonsulenter
 • utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring
 • gruppeveiledningkurs og opplæring
 • 24/7 tilgjengelighet
 • fast avlastning
 • et svært godt kollegialt og faglig fellesskap

Våre historier