Lønn og vilkår

Lønn og vilkår

Får man lønn som beredskaps- eller familiehjem? 

Ja. En av fosterforeldrene blir frikjøpt fra annet arbeid, da denne må fokusere fullt og helt på å ivareta omsorgen for barnet. I tillegg til arbeidsgodtgjørelse får fosterhjemmene også utgiftsdekning. Vi har gode vilkår for våre hjem. 
Fosterhjemsgodtgjørelsen består av:
  • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
  • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Som familiehjem er man ansatt og får oppfølging fra svært engasjerte og erfarne fagkonsulenter i Familiehjelp. Du/dere vil også motta ekstern- og internundervisning, veiledning i gruppe med andre fosterforeldre hos oss og få fast avlastning. Alle våre hjem får kurs og opplæring i tilknytningsteori, COS-P og traumesensitiv metode som er vårt faglige fokus for arbeidet med barn og ungdom plassert i våre familie- eller beredskapshjem. 
Familiehjelp tilbyr
  • svært gode betingelser 
  • bransjens beste oppfølging fra fantastiske fagkonsulenter
  • utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring
  • gruppeveiledning
  • kurs og opplæring
  • 24/7 tilgjengelighet
  • fast avlastning
  • et svært godt kollegialt og faglig fellesskap

Våre historier