Søk
Close this search box.

Hva kreves av et fosterhjem?

Hva kreves av et fosterhjem?

Fosterhjem

Et fosterhjem er et trygt sted hvor barnet kan bygge selvtillit, selvfølelse og tilhørighet. Dette er en krevende oppgave, og det er derfor visse krav for å bli godkjent. Du/dere må: 

 • være særdeles personlig egnet
 • ha tid og overskudd
 • ha evnen og viljen til å samarbeide til beste for barnet
 • være sterkt motivert
 • ha plettfri vandel
 • ha gjennomgått PRIDE-kurs eller tilsvarende
 • ikke bo lenger unna Oslo, Førde eller Kristiansand enn 2,5 timer 
 • ha erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • tilby trygghet, omsorg og forutsigbarhet
 • ha alminnelig god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • helst ha voksne barn

Våre historier