Familiehjelp AS er en privat virksomhet som arbeider forebyggende, behandlende og endringsfokusert med barn, ungdom og familier som av ulike årsaker har behov for hjelp og støtte for ulike og ofte sammensatte vansker. Våre oppdragsgivere er stat, kommune og private virksomheter i tillegg til privatpersoner.

  

Om       f    |    KONTAKT       +47 93 92 00 00   |