Søk
Close this search box.

Camp Finnskogen

tresmall

Camp Finnskogen

Camp Finnskogen ligger midt i villmarka 

Camp Finnskogen ligger cirka 14 mil fra Oslo. Stillhet og ekte villmark preger omgivelsene, noe som også skaper ro og trygghet hos de som er hos oss.

På Camp Finnskogen har Familiehjelp siden 2008 drevet avlastning i helger og ferier for barn og ungdom. Helgesamlingene varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag og inkluderer overnatting, alle måltider, aktiviteter og sosial ferdighetstrening i gruppe.
Tiltaket passer for barn og ungdom som enten bor hjemme, er plassert i fosterhjem eller institusjon hvor det er behov for kompenserende tiltak eller avlastning.

Overnatting - sovepose

Morgenstemning etter utenatt i gapahuk

Tilbudet

Målgruppen er jenter og gutter i alderen 9-17 år. Camp Finnskogen har tre grupper, Bjørn, Ulv og Gaupe. Barna blir plassert i grupper etter behov, fungering og miljø.

Camp Finnskogen har et villmark og friluftsfokus, men de som kommer hit trenger hverken erfaring eller utstyr for å trives. Sjøen Røgden er ideell for fiske, bading og kanopadling, og for hardhauser kan isbading på vinteren anbefales. Overnatting ute året rundt i gapahuker og hengekøyer er med på å gi gode opplevelser og mestringsfølelse. Det finnes både gaupe, ulv, bjørn, elg, rådyr, bever og mange andre dyr i nærområdene. Vi har blant annet et bjørnehi utenfor tunet, og er man riktig heldig kan man høre ulven.

Båt Familiehjelp

Camp Finnskogen på utflukt til Hardangervidda

Til stede
På Camp Finnskogen har vi medleverfellesskap som betyr at de samme miljøterapeutene er tilstede sammen med barna under hele oppholdet og hver gang de kommer. De blir også hentet og kjørt hjem av de samme miljøterapeutene. Dette skaper trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet for barna og et godt grunnlag for gode relasjoner og endring. Vi har små grupper med høy voksentetthet. Miljøterapeutene representerer tre generasjoner i alder og har bred aktivitetskompetanse. Vi tilbyr hjemmebesøk før oppstart for å bli kjent med og trygge barnet. Teamleder på Camp Finnskogen deltar også i samarbeidsmøter med skole, barneverntjeneste, hjem, etc ved behov. All ferdighetstrening og aktiviteter legges til rette etter informasjon fra foreldre og henvisningsinstans ut fra de individuelle ressurser, forutsetninger og behov som barnet til en hver tid har.
Mat Familiehjelp

Samtalene rundt matbordet er gull verdt

Det faglige

Den faglige forankringen i arbeidet med barna er i hovedsak traumesensitivitet, kognitiv teori og sosial ferdighetstrening. I tillegg arbeides det etter LØFT-teknikker og narrativ teori for å tydeliggjøre selvtillit og mestring. Miljøterapeutene arbeider individuelt og i gruppe med barna. De voksne har en inkluderende holdning hvor barna skal føle seg ønsket og verdifull i gruppens sammensetning. Med høy tetthet av voksne er det stort rom for en til en kontakt. Fokuset er alltid på barnas beste, ressurser og positiv mestring.

Har du et spørsmål?

Ta kontakt med leder Marthe for mer info om Camp Finnskogen Marthe.langmoen@familiehjelp.no

Telefon: 41506415

Program for Finnskogen
Henvisningsskjema

Last ned her

Våre historier

Jobbe med å gi omsorg

Thomas ville jobbe med å gi omsorg

Da Thomas gikk til en yrkesveileder som ung, viste tester at han scorte høyt på omsorg og rettferdighetssans. Deretter gikk han videre til en sosionomutdanning og master i sosialt arbeid barn og unge. I dag er Thomas i Familiehjelp og jobber for omsorg til de barna som trenger det aller mest.

LES MER »